Oleg som homoseksuel ung mand, 1. afsnit

Oleg havde som bekendt rundet de 50 år, og han var pinlig bevidst om, at han havde flere år at kigge tilbage på end at se frem til. Dette betød, at han oftere tænkte tilbage på de lykkelige stunder i sit liv, og det gjaldt også hans barndom.

Baby MASTER

(Billedet kan ikke aktiveres)

Han mindedes svagt, at da han blev født, var hans far lige var blevet arbejdsløs, og det betød, at moderen havde været nødt til at tage ekstraarbejde om aftenen og om natten, fordi de lige havde købt hus. Af samme årsag kunne moderen ikke altid være der for Oleg, når han havde et behov for det.

Som nyfødt kunne Oleg selvfølgelig ikke huske de rent fysiske omstændigheder, som gjorde sig gældende på det givne tidspunkt. Denne bevidsthed fik han først senere i livet, da han bad sine forældre om at fortælle om sin barndom.

Minderne fra hans tidligste barndom bestod derfor også nærmest af en række stemningsbilleder.

Således mindedes Oleg kun meget svagt, når moderen ikke havde været der for ham. Han havde ligget trygt i hendes mave til et givet tidspunkt, og nu var hun der lige pludselig ikke for ham i perioder.

Savnet havde fået ham til at skrige i afmagt, og når det var mest svært, havde faderen ladet ham sove ved siden af sig om natten for at få ham til at falde til ro, og lille Oleg havde nærmest følt, at han igen var blevet en del af en fysisk krop, som da han lå i sin mors mave, og var omgivet af tryghed, varme og nærhed.

Senere havde faderen fået arbejde, og moderen kunne igen være der for Oleg, når han havde et behov for det.

Vi nærmer os en forklaring på, hvordan Oleg har udviklet sig til at blive en anal-fabet af 1. grad.

Gå straks videre til næste afsnit.

   

Religiøse udtalelser om homoseksualitet, 4:

Religion: Kristendom.

Tilhængere: Kristne.

Antal tilhængere pr. dags dato: 2.2 milliarder mennesker. Hermed er kristendommen den største religion i verden.

Lærebog: Bibelen, omfattende Gammelt Testamente og Nyt Testamente.

Bibelcitat 3 MASTER

(Billedet kan ikke aktiveres)

“Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd.”

Citat fra bibelen: Nyt Testamente, 1. Korinterbrev kapitel 6, vers 9:

Religiøse udtalelser om homoseksualitet, 3:

Religion: Kristendom.

Tilhængere: Kristne.

Antal tilhængere pr. dags dato: 2.2 milliarder mennesker. Hermed er kristendommen den største religion i verden.

Lærebog: Bibelen, omfattende Gammelt Testamente og Nyt Testamente.

Bibelcitat 2 MASTER

(Billedet kan ikke aktiveres)

“Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber: Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige.”

“og ligeså opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændtes af deres begær efter hinanden; mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente.”

Citater fra Bibelen: Nyt Testamente, Romerbrevet kapitel 1, vers 26-27:

Religiøse udtalelser om homoseksualitet, 2:

Religion: Kristendom.

Tilhængere: Kristne.

Antal tilhængere pr. dags dato: 2.2 milliarder mennesker. Hermed er kristendommen den største religion i verden.

Lærebog: Bibelen, omfattende Gammelt Testamente og Nyt Testamente.

Bibelcitat 1 MASTER

(Billedet kan ikke aktiveres)

“Om nogen ligger hos en Mand, paa samme Maade som man ligger hos en Kvinde, da har de begge øvet en Vederstyggelighed; de skal lide Døden, der hviler Blodskyld paa dem.”

Citat fra Bibelen: Gammelt Testamente: 3. Mosebog, kapitel 20, vers 13:

   

Religiøse udtalelser om homoseksualitet. 1:

Religion: Kristendom.

Tilhængere: Kristne.

Antal tilhængere pr. dags dato: 2,2 milliarder mennesker. Hermed er kristendommen den største religion i verden.

Lærebog: Bibelen, omfattende Gammelt Testamente og Nyt Testamente.

Bibelen, citat 1. MASTER

(Billedet kan ikke aktiveres)

“Hos en Mand maa du ikke ligge, som man ligger hos en Kvinde; det er en Vederstyggelighed.”

Citat fra Bibelen, Gammelt Testamente, 3 Mosebog, kapitel 18, vers 22:

Oleg som homoseksuel forstander for et regnbue-plejehjem i København, 5. afsnit

Nu var det ikke nødvendigt at komme med yderligere forklaringer på, hvad øvelsen gik ud på. Beboerne fandt meget hurtigt sammen to og to, og snart blev gymnastiksalen fyldt med de lyde, som typisk opstår, når ældre mennesker skal udføre et fysisk arbejde, som de ikke er vant til.

Mae West MASTER

(Billedet kan ikke aktiveres)

Her kan du få oplyst, hvor mange kalorier du forbrænder ved forskellige aktiviteter, deriblandt sex:

Oleg selv gik rundt for at holde øje med, at øvelsen gik planmæssigt, efter han havde sikret sig, at Helgo også havde fundet sammen med en ny partner.

Nogle af beboerne havde således helt klart ”rejsningsproblemer”, og her var Oleg der med samme for at hjælpe.

I det øjeblik en beboer med et sådant problem løftede sig op, sørgede Oleg for at give liv til vedkommendes penis ved hjælp af blid håndmassage, hvorefter han sørgede for, at beboerens penis fandt tilbage til den utålmodigt ventende afføringskanal.

Efterhånden som de ”øverste” beboere fik deres erektion og/eller ikke havde flere kræfter tilbage i deres arme, skiftede de plads med deres partner, således partneren også fik en mulighed for at få dækket sit seksuelle behov.

På denne måde fik alle anal-fabeterne en mulighed for at få dækket deres seksuelle kontaktbehov.

Efterfølgende var Oleg slet ikke i tvivl om, at beboerne havde været tilfredse med øvelsen. Selv om alle beboerne ikke havde fået en erektion, så var de alle enige om, at de aldrig havde følt sig så levende som nu, og de opfordrede Oleg til at finde på nye øvelser, som kunne bryde den daglige rutine på plejehjemmet.

Nu kunne I som læsere måske tro, at hermed er beretningen afsluttet, men I glemmer, at Oleg har en ide mere til at indrette plejehjemmet i overensstemmelse med anal-fabeternes specielle behov.

Så blev det sidste afsnit endeligt færdigt.

   

Oleg som homoseksuel forstander for et regnbue-plejehjem i København, 4. afsnit

Nu var det blevet tid til at få demonstreret, hvad selve øvelsen gik ud på. Oleg bad Helgo lægge sig ned på maven på en af de mange skummadrasser, som han på forhånd havde anbragt på gulvet i gymnastiksalen til formålet.

Det var et ønske, som Helgo med det samme efterkom, og Oleg lagde sig efterfølgende ovenpå ham. Samtidig sørgede han for, at hans erigerede penis blev ført ind i Helgos afføringskanal, indtil den sidst nåede til bunds i det himmelske paradis.

Gymnastikøvelse MASTER

(Billedet kan ikke aktiveres)

Hvilken musik er det bedst at dyrke “lagengymnastik” til? Læs her:

Så kunne øvelsen begynde. Oleg hævede sin krop op ved hjælp af armene og sænkede derefter kroppen. Dette gentog han et vist antal gange og med et stigende tempo.

At tempoet kunne sættes op, skyldtes selvfølgelig, at Helgos afføringskanal fik tilført mere smøremiddel, efterhånden som behovet viste sig, og det betød, at Olegs penis til sidst bevægede sig som et velsmurt stempel i en motor.

Kunsten bestod selvfølgelig i at sørge for, at ”stemplet” forblev i ”motorens kammer”, således at ”stemplet” kunne opnå den hastighed, der skulle til, for at der kunne ske en eksplosion/udløsning i ”forbrændingskammeret”.

For en ekspert som Oleg var dette dog ikke et problem, og snart lød der et brøl af vellyst fra både ham og Helgo.

Spørgsmålet er så bare, om de øvrige beboere også har mod på at gennemføre øvelsen.

Gå bare videre til 5. afsnit.

 

Oleg som homoseksuel forstander for et regnbue-plejehjem i København, 3. afsnit

Oleg havde ikke behøvet at bekymre sig. Snart begyndte de første beboer at vise sig i gymnastiksalen. Selv om beboerne var beklemte ved situationen, fordi de var nøgne, så slappede de alligevel af, da de opdagede, at forstanderen også var helt nøgen.

Til Olegs store glæde var det samtlige anal-fabeter fra plejehjemmet, der mødte op, og han var derfor heller ikke i tvivl om, at hans initiativ ville blive en succes.

Så kunne øvelsen begynde. Oleg bad beboerne tage plads på en række stole, som var placeret foran et stort fjernsyn, der igen befandt sig på et forhøjet podie med en stol ved siden af.

Fjernsynsseere MASTER

(Billedet kan ikke aktiveres)

Nogle plejehjem har valgt at vise pornofilm for at berolige de senil demente. Læs her:

Formålet var, at beboerne skulle se en film, som handlede om en ældre homoseksuel ambulanceredder, som skulle give ”kunstigt åndedræt” til en ung livløs mand, som også var homoseksuel.

Da samtlige beboere havde fundet sig en stol, kunne filmen begynde. Oleg selv havde sat sig i stolen ved siden af fjernsynet. Selv om han ikke selv kunne se filmen, så have han alligevel fantasi nok til at forestille sig, hvad handlingen gik ud på i kraft af lydene, og hvad der blev sagt.

Dette betød, at Olegs penis begyndte at vokse i løbet af kort tid, og det samme forhold gjorde sig gældende for nogle af beboerne. Til Olegs store glæde var der flere af beboerne, som udelukkende havde deres blikke stift rettet mod Olegs hurtigt voksende penis, og som derfor også arbejdede febrilsk med at få deres egne penisser til at vokse.

Det drejede sig bl.a. om den ældre Helgo på 83 år som Oleg var lidt forelsket i, og som derfor ville være den helt perfekte partner, når Oleg skulle demonstrere, hvad øvelsen gik ud på.

Det bekymrede ikke Oleg, at alle beboerne ikke blev lige ”opstemte”. Selv om samtlige beboere ikke opnåede det optimale resultat, nemlig at få en erektion med en efterfølgende udløsning, så ville de alligevel have opnået at få en kropslig kontakt, som betød, at de ville føle sig mere levende bagefter og derfor lettere kunne komme videre med livet.

Oleg valgte derfor at slukke for fjernsynet, da han skønnede, at erektionsniveauet havde fundet et passende leje.

Det skete, da filmen nåede sit højdepunkt, hvor ambulanceredderen i den viste film fandt ud af, at patienten ikke kunne bringes til live igen med mund til mund metoden, men måtte have tilført liv via afføringskanalen. Her var endelig noget, som de ældre beboere kunne nikke genkende til og identificere sig med.

Spændingsniveauet stiger. Hvad går selve øvelsen ud på, og vil Oleg og Helgo finde sammen i kærlighedens navn?

Skynd dig videre til 4. afsnit.