Sådan kan en homoseksuel også reklamere for sin bagdel:

Nedenstående tekst hører ind under kategorien: Homoseksuelle tatoveringer.

Her kan man da vist godt tale om en tatovering, som tilhører en rigtig anal-fabet/ homoseksuel af 1. grad.

Tatovering MASTER

(Billedet kan ikke aktiveres)

Den britiske præst Peter Mullen fra Church of England mener, at samtlige homoseksuelle skal have tatoveret en sundhedsadvarsel på deres bagdele i stil med mærkaterne på cigaretpakker (oktober 2008). Læs her:

De russiske rekrutter bliver nu kontrolleret for tatoveringer, som kan afsløre homoseksuelle tendenser (januar 2013). Læs her:

   

Er den danske Prins Henrik homoseksuel/biseksuel?

Nedenstående tekst hører ind under kategorien: Udtalelser om homoseksualitet.

I overskriften ligger  et spørgsmål, som mange danskere og især den samlede presse har stillet sig selv i årevis.

 Prins Henrik MASTER 2

(Billedet kan ikke aktiveres)

Læs om Prins Henriks reaktion på rygterne om hans homoseksualitet (august 2010):

Prins Henrik blev født den 11. juni 1934 og set i lyset af hans fremskredne alder, får man nok aldrig svaret.

Således findes der mig bekendt ikke nogen journalister eller andre, som har haft modet til direkte at spørge prinsen i relation til offentlighedens interesse, om han er homoseksuel/biseksuel.

Selv om journalisterne måske nok har tilnærmet sig spørgsmålet, så har prinsen ikke selv valgt at tage det endelige skridt til at besvare spørgsmålet.

Journalisterne har således kun haft mod til at spørge ind til rygterne om hans homoseksualitet, og om hvordan prinsen forholdt sig til disse rygter.

Her har prinsen forståeligt nok givet udtryk for, at rygterne irriterede ham uden at uddybe det nærmere.

Prins Henrik MASTER 1

(Billedet kan ikke aktiveres)

Hvad er Prins Henrik-modellen (juni 2011)? Få svaret her:

Det har dog ikke afholdt prinsen fra at give udtryk for sine “tilbøjeligheder” ved mindst 2 lejligheder, uanset om det er sket bevidst eller ubevidst.

Prins Gylp MASTER

(Billedet kan ikke aktiveres)

Efter denne begivenhed fik prinsen meget passende tildelt kælenavnet Prins Gylp af den samlede verdenspresse (januar 2011).

Prins Bagdel MASTER

(Billedet kan ikke aktiveres)

På en af sine såkaldte “herreture” formåede prinsen også “at folde sig ud” (august 2010).

Gemmer der sig en “bøsse” i den danske Prins Henrik?

Til orientering for læsere, som ikke er danskere, skal siges, at i Danmark er en “bøsse” både en betegnelse for et gevær og en homoseksuel.

Nedenstående tekst hører ind under kategorien: Vittigheder om homoseksualitet.

Spørgsmålet i overskiften tror jeg godt, at du kan glemme.

Prins Henrik MASTER 3

(Billedet kan ikke aktiveres)

Som det tydeligt fremgår af ovenstående billede, har den danske Prins Henrik efterhånden svært ved at få gjort “bøssen” skudklar.

   

Det er ikke alle kirkeministre, der er tro mod Bibelens ord om homoseksuelle:

Nedenstående tekst hører ind under kategorien: Personlige udtalelser om homosek-sualitet.

Bibelen er imod homoseksualitet. Det foreligger adskillige tekster i Bibelen, som bekræfter dette forhold:

Her er et enkelt eksempel:

“Hos en Mand maa du ikke ligge, som man ligger hos en Kvinde; det er en Ve-derstyggelighed.”

Citat fra Bibelen, Gammelt Testamente, 3. Mosebog, kapitel 18, vers 22:

 Manu-Sareen MASTER

(Billedet kan ikke aktiveres)

Det afholder dog ikke den tidligere danske kirke- og ligestillingsminister Manu Sareen i at have en anden mening (november 2011):

Citat:

“Jeg glæder mig til at overvære det første kirkebryllup med homoseksuelle par. Og jeg ved, at der er mange homoseksuelle, der glæder sig til endelig at kunne blive viet i kirken. Jeg har lovet at stå på trappen og kaste ris. Med vielser af homoseksuelle i kirken kommer vi endnu et skridt nærmere på et samfund, der på alle måder fuldt ud accepterer den enkeltes ligeværd uanset hvem man er, og hvem man elsker.”

Derfor er det ikke så mærkeligt, at der er mange, som tror, at Manu-Sareen er homoseksuel (december 2013). Læs her:

En homoseksuel mands sædceller lever for det meste et ensomt liv:

Nedenstående tekst hører ind under kategorien: Vittigheder om homoseksualitet.

Sædceller MASTER

(Billedet kan ikke aktiveres) 

Nu er der håb for homoseksuelle par, hvor begge parter vil være biologiske forældre.(februar 2015). Læs her:

I Danmark afviser mange sædbanker homoseksuelle som donorer (juni 2014). Læs her:

Kilde:

Så er der historien om sædcellerne, der svømmede om kap.

Pludselig stopper den første op og råber: “Vi må vende om. Vi er blevet ført bag lyset. Jeg står i lort til halsen.”

Man kan komme så grueligt galt afsted, hvis man er på telttur som homoseksuel:

Nedenstående tekst hører ind under kategorien: Vittigheder om homoseksualitet.

Telttur MASTER

(Billedet kan ikke aktiveres)

Er du homoseksuel og ønsker at dyrke sex med en ny partner i det fri, så kan du få hjælp her (februar 2003):

Kilde:

Der var engang 2 homoseksuelle, som var på en telttur.

De havde lagt sig til at sove, da den ene pludselig udbrød: “Hvad er det egentlig, du laver?”

Den anden blev lidt forlegen og fik bare sagt: “Æh, ingenting.”

“Du ligger og onanerer.”

“Æh. Njaaa…”

“Men du fik den op at stå?”

“Øh, Nej.”

“Et forslag. Prøv med din egen penis.”

   

Hvordan opfører man sig som homoseksuel ved en jobsamtale, 3. afsnit:

Nedenstående tekst er en del af en samlet beretning under kategorien: Oleg som homoseksuel spejderleder i U.S.A.

Gå tilbage til det forrige afsnit:

Oleg var i færd med at kontakte 6 af sine nuværende og tidligere elskere. Det drejede sig om Hanso, Søreno, Gustavo, Uffo, Mogenso og Simono.

Her fremlagde han sin plan for hver enkelt af dem. Planen bestod i, at de udarbejdede en fælles jobansøgning, som indebar, at de alle skulle ansættes og samarbejde med det formål at få den enkelte spejder tilpasset til det miljø, som vedkommende kom fra.

Jobsamtale MASTER

(Billedet kan ikke aktiveres)

I det ellers politisk korrekte Sverige er det ikke alle, der er lige begejstrede for homoseksuelle jobansøgere (august 2015). Læs her:

I Danmark er det ikke ualmindeligt, at jobsøgende præster bliver spurgt om deres seksualitet ved en jobsamtale (august 2013). Læs her:

Oleg gjorde det også klart for dem, at de havde et pædagogisk ansvar i forhold til de unge mennesker, da det kunne være fristende at forgribe sig på en af de unge uskyldige drengekroppe, når lejligheden tilbød sig.

Dette var netop årsagen til, at de skulle stå sammen om dette projekt, så de kunne stimulere hinanden seksuelt om aftenen og natten, når de unge spejdere var sovet ind, trætte efter dagens strabadser, og på denne måde få dækket deres seksuelle behov.

Sexlege MASTER

(Billedet kan ikke aktiveres)

Her er der beskrevet 25 forskellige sextricks, som kan inspirere både anal-fabeter og heteroseksuelle (januar 2011):

Samtidig fortalte Oleg, at han fundet frem til en seksuel aftenleg, som med sikkerhed ville sikre, at deres sexbehov var dækket, når morgendagen meldte sig, og de skulle i gang med dagens arbejde.

Han ville dog ikke fortælle, hvad den aktuelle leg gik ud på. Således håbede Oleg på, at uvisheden om overraskelsen i højere grad ville motivere hans ”elskere” til at støtte op omkring hans plan.

Det var en god plan. Hans ”elskere” var vilde med hans plan, og de fandt i fællesskab ud af at få udarbejdet en jobansøgning, som til fulde beskrev den enkeltes kompetencer, og hermed kunne ansøgningen sendes af sted.

Hvad sker der nu?

Vil Oleg og hans hold have en chance for at få de eftertragtede stillinger og vil deres sammenhold gøre en forskel?

Svaret må vente.

Gå videre til det næste afsnit:

Nu er der ikke længere så varmt i Helvede takket være de homoseksuelle:

Nedenstående tekst hører ind under kategorien: Vittigheder om homoseksualitet.

Helvede MASTER

(Billedet kan ikke aktiveres)

‘Misfits’ er en dokumentar om livet som homoseksuel i USA’s bibelbælte (marts 2015). Læs her:

Polen er et helvede for homoseksuelle (april 2008). Læs her:

Kilde:

Nu er det heller ikke længere varmt i Helvede.

Efter at Djævelen slap en homoseksuel ind, har ingen turde bøje sig ned for at lægge brænde ind i ovnen.

   

Spejderorganisation i U.S.A. søger homoseksuelle spejderledere, 2. Afsnit:

Nedenstående tekst er en del af en samlet beretning under kategorien: Oleg som homoseksuel spejderleder i U.S.A.

Gå tilbage til det forrige afsnit:

Oleg var en glad mand. Ved et tilfælde var han blevet bekendt med, at USA` største ungdomsorganisation, Boy Scouts of America (BSA) lige havde ophævet et kontroversielt forbud mod homoseksuelle ledere.

Homoseksuelle spejderledere MASTER

(Billedet kan ikke aktiveres)

Nu må spejderledere i USA gerne være homoseksuelle (juli 2015).  Læs her:

Ophævelsen af forbuddet omfattede også spejderledere med undtagelse af spejderafdelinger under Boy Scouts of America, som er finansieret af kirken.

Den omstændighed, som gjorde Oleg mest glad, var dog, at en spejderorganisation i U.S.A. ved samme lejlighed havde slået en jobannonce op i det samme medie, hvor der blev søgt efter homoseksuelle spejderledere til en større lejrplads.

Lejrpladsen bestod af flere afdelinger, som var aldersopdelt. Således var det udelukkende Afdelingen for Tropsspejdere i alderen fra 12 til 16 år, der manglede ledere.

Afdelingen for Tropsspejdere bestod kun af drenge, som havde det til fælles, at de havde svært ved at finde sig til rette i det miljø, som de kom fra.

Her havde den overordnede ledelse for lejrpladsen skønnet, at det kunne være en god ide at ansætte homoseksuelle spejderledere, som almindeligvis er i bedre kontakt med deres feminine side, end heteroseksuelle mænd er.

Kunne de ansatte spejderledere således inspirere tropsdrengene med deres feminisme, ville det naturlige følgeresultat være, at drengene fik en større forståelse for andres følelser og dermed bedre kunne finde sig til rette i samfundet efterfølgende.

De eneste krav til lederne var, at de selv havde været spejdere som drenge og kunne tale perfekt engelsk. Endvidere var arbejdet tidsbegrænset, da der kun var brug for vikarer til den kommende amerikanske sommerferie.

Oleg var slet ikke i tvivl om, at han ville søge en af de opslåede stillinger, så han atter kunne opleve den rislende fryd af glæde, som var strømmet igennem hans krop som spejderdreng, når han berørte de andre drenge i forbindelse med arbejdets udførelse.

Homoseksuelle spejderledere 1 MASTER

(Billedet kan ikke aktiveres)

Det er ikke alle, som er begejstret for, at lovgivningen har åbnet op for homoseksuelle spejderledere (juli 2015). Læs her:

Alligevel var han bange for, at han ikke kunne styre sine følelser og dermed heller ikke kunne leve op til sit pædagogiske ansvar. Det var et ansvar, som betød, at han rent juridisk kunne blive straffet, hvis han forgreb sig på en af de unge drenge seksuelt. Læs her:

Dette afskrækkede dog ikke Oleg. Han havde ganske enkelt udtænkt en plan, som betød, at han ikke forbrød sig imod nogen af drengene.

Hvad kan det være for en plan, som Oleg har udtænkt? Det kan nærmest ikke blive mere spændende.

Det næste afsnit ligger klar til dig.

Gå videre til det næste afsnit:

 

Kan man sammenligne homoseksuelle med dræbersnegle?

Nedenstående tekst hører ind under kategorien: Personlige udtalelser om homosek-sualitet.

Det mener den tidligere danske kirkeminister Birthe Rønn Hornbeck tilsyneladende.

Birthe Rønn Hornbeck MASTER

(Billedet kan ikke aktiveres)

Birthe Rønn Hornbeck er imod homovielser (marts 2010). Læs her:

Her bliver homoseksuelle sammenlignet med dræbersnegle:

“Bortset fra dræbersnegle og nogle få andre arter består den levende verden af han og hun, og det er derfor, at verden har mulighed for fortsat at bestå.” (Sagt på en høring om homoseksuelles ret til ægteskab eller ej)

Citat fremsagt af den tidligere danske kirkeminister Birthe Rønn Hornbeck.

Bøj dig aldrig ned i en nudistlejr:

Nedenstående tekst hører ind under kategorien: Vittigheder om homoseksualitet.

Doggy stilling MASTER

(Billedet kan ikke aktiveres)

Læs om skulpturen af to snemænd, der dyrker sex i frostvejret (februar 2012):

Kilde:

En nyankommet mand i nudistlejren får øje på et stort skilt med teksten: “PAS PÅ BØSSER”.

Det undrer han sig lidt over, men går videre. Lidt efter ser han endnu et skilt med teksten “PAS PÅ BØSSER”.

Endnu engang går han videre, men får så øje på en lille bronzeplade i græsset. Han bukker sig ned og læser teksten “Beklager, men du fik to advarsler”.