Oleg som homoseksuel tankpasser, 2. afsnit

Nu stod Oleg i indgangspartiet til kontoret og ventede på dagens første kunde, hvis ankomst var blevet afsløret af overvågningsmonitoren.

Oleg var iklædt en skræddersyet hvid kedeldragt, som kunne afføres i løbet af ganske sekunder takket være en lang lynlås på ryggen.

Vinderkupon MASTER

Kunden var den kendte anal-fabet og TV-vært Hanso. Hanso var vært i en række underholdningsprogrammer på fjernsynet, som havde til formål at få de enkelte deltagere til at føle sig som en million.

Hanso var en meget korpulent herre. Han havde et kuglerundt hoved med en imponerende række af små firkantede tænder i både overmund og undermund, som han gerne viste frem. Fysiske omstændigheder, som gjorde, at man rent umiddelbart kom til at tænke på en godmodig flodhest i en tegnefilm for mindreårige.

Oleg tog smilende imod Hanso, som nu var på vej hen imod ham. Hanso havde været kunde hos Oleg i mange år, og gik derfor også stedvant med ind på kontoret, hvor afregningen for påfyldningen fandt sted.

Det betød meget for Oleg, at Hanso blev den første kunde den dag. Så var han sikker på, at det ikke ville blive noget problem og give ham de to forudbestilte påfyldninger uden brug af kunstige tilsætningsstoffer.

Han bad Hanso om at frigive påfyldningsdækslet, mens han gjorde pumpen klar.

Det foregik på den måde, at Hanso tog sine bukser og underbenklæder af. Derefter trådte han ind på stålpladen og tog fat i håndklædestangen, mens han samtidig bakkede tilbage, så påfyldningshullet blev helt blotlagt.

Oleg havde fulgt nøje med i denne proces. På dette tidspunkt havde han for længst afført sig kedeldragten, og var i gang med at gøre penispumpen klar.

Da Hansos endeballer begyndte at dirre utålmodigt, stod Oleg parat med pumpen, som også var begyndt at dryppe utålmodigt og for at sikre at der ikke var flere kostbare energidråber, som gik tabt, førte han nu hurtigt sin penispumpe ind i påfyldningshullet og begyndte at pumpe rytmisk.

Resultatet lod ikke vente på sig. Pludselig gav pumpen efter og sprøjtede alt sit indhold ud i påfyldningshullet.

Oleg kunne med tilfredshed konstatere, at ikke en dråbe af den kostbare energi var gået tabt. Hansos korpulence betød ganske enkelt, at han også havde en rummelig tank.

Så var turen kommet til at fylde reservetanken op. Oleg gav Hanso besked om, at han lige ville gå ud på badeværelset og rengøre pumpen. På denne måde fik Hanso også tid til at tage sit tøj på igen.

Oleg var hurtigt tilbage fra badeværelset og var stadig helt nøgen. Han lod smilende Hanso vide, at det nu var op til ham selv at få reservetanken fyldt op. Hanso var fuldstændig med på, hvad han mente.

Han lagde sig ned på knæ og førte Olegs penispumpe hen til sin mund. Rutineret lod han sin tunge danse på penishovedet, og som forventet kunne pumpen ikke klare presset og skød alt sit indhold ud i Hansos mund.

Igen kunne Oleg med tilfredshed konstatere, at ikke en dråbe af den kostbare energi var gået tabt, og han tog smilende afsked med Hanso i hovedindgangen.

Med til historien hører også, at Hanso rent faktisk løb tør for energi 3 kilometer fra tankstationen, men denne gang drejede det sig om energien til bilen. Det var imidlertid ikke noget problem for Hanso. Faktisk ænsede han slet ikke turen med benzindunken frem og tilbage fra tankstationen. Det var han simpelthen for beruset af lykke til.

SLUT.

Oleg som homoseksuel tankpasser, 1. afsnit

Vinderkupon MASTER

Vi befinder os på en tankstation i udkanten af Las Vegas i U.S.A. på et tidspunkt, hvor det stadig er almindeligt at blive betjent af en tankpasser som kunde. Tankpasserens arbejde bestod typisk i at hjælpe kunden med at fylde benzin på hans bil og tage imod betaling, kontrollere dæktrykket på hjulene på hans bil efter ønske og efterfylde med luft, hvis dette var nødvendigt. At rengøre forruden på kundens bil kunne også være en typisk opgave. I det hele taget var der tale om arbejdsopgaver, som kunne klares inden for ganske få minutter.

Selve tankstationen havde en facade, der var parallel med hovedvejens linjeføring. Facaden var oplyst af en række lysende neonskilte, som gjorde det svært at overse tankstationen ude fra hovedvejen, når man passerede den.

Som forventeligt gav neonskiltene udtryk for, hvor meget man som kunde skulle betale for en liter blyholdig benzin med forskellige oktantal, samt hvad man skulle betale for en liter diesel.

For at komme ind på tankstationen skulle man op ad en lille stikvej til hovedvejen, og fra denne stikvej kunne man køre direkte ind på tankstationen. For at komme hen til påfyldningsstandene skulle man dog passere tankstationens gavl, som kun var oplyst af 3 neonskilte, samt en stor lysende lyserød pil, som viste vej til bagsiden af bygningen.

Det ene af disse skilte bar påskriften: ”Få fyldt hovedtanken op for 1.000 kr. og du vil få energi nok til de næste 2 døgn.”

Det andet skilt, som befandt sig nedenunder det førstnævnte skilt bar påskriften: ”Få reservetanken fyldt op ved samme lejlighed for 500 kr., og du vil få energi nok til yderligere 1 døgn.”

I denne forbindelse skal siges, at omtalte priser svarer til nutidens priser.

Det tredje skilt var anbragt til højre for det første skilt og nedenunder befandt den lysende pil sig. Det omtalte skilt bar påskriften: ”Åbent på hverdage mellem kl. 1600 og kl. 2400, dog helligdage undtaget. Lukket lørdag og søndag. Der tages kun imod efter forudgående telefonisk aftale.”

Der stod ikke noget telefonnummer nævnt på skiltet. Det var ganske enkelt for at undgå at kunden skulle finde på at ringe fra selve stedet af og på denne måde lægge et upassende pres på tankpasseren med hensyn til at komme til som kunde.

Det lysende skilt førte som sagt kunden hen til bagsiden af bygningen. Hele bagsiden var omkranset af et plankeværk af træ, der var 2 meter højt.

Dette betød, at når man som kunde var kørt ind af indgangen til omkransningen, var man beskyttet imod nysgerrige blikke udefra.

Selve indgangen var forsynet med en todelt jernlåge, som kunne låses af efter lukketid. Hele indgangspartiet blev overvåget af et kamera, som var koblet sammen med en monitor på kontoret.

Bagsiden af bygningen havde to indgange. Den ene indgang førte ind til tankpasser Olegs private bolig. Den anden indgang førte ind til selve påfyldningsstedet.

Før påfyldningen kunne finde sted, skulle man dog først passere kontoret, hvor betalingen fandt sted.

Fra selve påfyldningslokalet var der adgang til et lille badeværelse med bruser.

Påfyldningslokalet var meget spartansk udstyret. Et lille tekøkken gjorde det muligt at servere en drink for kunden. Drinken kunne nydes ved et lille sofabord, som var flankeret af to magelige lænestole.

Påfyldningen fandt sted på en rengøringsvenlig stålplade, der var anbragt ind imod en væg, hvor der var opsat en håndklædestang midt for stålpladen.

Ved stålpladen var der anbragt et tøjstativ med et pladesystem, som man kunne lægge sit sammenlagte tøj på, hvis man ikke foretrak at hænge det op på de dertil indrettede knager.

Hvem mon dagens første kunde bliver, og hvordan kan denne kunde få sit energibehov dækket.

Læs videre snarest.