Oleg som homoseksuel katolsk præst, 4. afsnit

Katolsk præst 1 MASTER

Oleg forklarede Stigo, at ganske vist var han blevet tilgivet af den højere magt med ham som mellemled, men at han selvfølgelig ikke ville kunne være der for ham altid.

Det var derfor vigtigt for ham at få Stigo til at forstå, hvordan han kunne blive stimuleret ved hjælp af sin egen ”cigaret”, som han så sige altid havde ved hånden i stedet for at have besværet med at skulle ud og købe rigtige cigaretter.

Oleg bad derfor Stigo om at tage sine bukser og underbukser af, og til hans tilfredsstillelse viste en fuldt erigeret penis sig.

På nuværende tidspunkt havde Stigo forstået, hvordan han kunne bringe den hellige ånd videre til de andre kordrenge ved hjælp af sin egen ”cigaret”. Nu manglede han bare at få en forståelse for, hvordan han på sit helt eget personlige plan kunne få en oplevelse mere, som var mindst lige så stimulerende som at lade andre ryge på sin ”cigaret”.

Oleg vidste, hvad der skulle til. Han havde stadig sin præstekjole trukket op. Nu vendte han sig om, og et par velformede endeballer med en indbydende rille viste sig for Stigos forventningsfulde øjne.

Det var ikke nødvendigt for Oleg at forklare, hvad der skulle ske nu. Stigo kendte allerede vejen og førte blidt sin penis ind i det ventende paradis.

Resultatet lod ikke vente på sig. Efter nogle få pumpebevægelser lød der et skrig af vellyst fra Stigo. Oleg kunne med tilfredshed konstatere, at hans mission var lykkedes.

Det var både en tilfreds præst og en tilfreds kordreng, som kunne forlade Sankt Anus Kirken denne dag.

For Olegs vedkommende skyldtes det, at han havde frelst endnu en stakkels synder.

For Stigos vedkommende skyldtes det, at han havde fået vist vejen hen imod det evige lys og dermed også kunne vise den sande vej frem for de andre kordrenge.

SLUT.

Oleg som homoseksuel katolsk præst, 3. afsnit

Skriftestol MASTER

Vel placeret i skriftestolen begyndte Oleg at bede. Det føltes, som han ikke rigtig kunne få kontakt med den højere myndighed, men pludselig følte han, at han kunne se lyset.

Løsningen måtte selvfølgelig være, at Stigo blev stimuleret på en anden måde end ved at ryge.

Det er almindeligt kendt, at bliver man stimuleret ved en uvane, så skal man stimuleres på en anden og mere stimulerede måde for at slippe af med den tidligere uvane, og Oleg var ikke et sekund tvivl om, hvad løsningen var her.

Stigo skulle simpelthen have noget andet at ryge på, som i højere grad kunne stimulere ham end cigaretterne.

Oleg forklarede stille og roligt Stigo om den løsning, som han og den højere myndighed var nået frem til, men Stigo forstod den ikke rigtig, før Oleg trak præstekåben op, og en fuldt erigeret penis viste sig.

Så udbrød han: ”Det var da ellers noget af en cigar, og så er den forsynet med et mundstykke, som gør, at man bedre kan holde fast i den med munden.”

Det var et udsagn, som passede Oleg fint, og han supplerede op med at sige: ”Ja, min dreng, og jeg kan godt garantere dig for, at tager du først mundstykket ind i munden, så er det kun et spørgsmål om minutter, måske sekunder, før du vil få et tegn fra himlen af, om du er tilgivet eller ej.”

Stigo var ikke helt overbevist, men Oleg var ikke den, der gav op. Han rakte sine hænder op mod himlen, mens han fortvivlet anmodede de højere magter om at tilgive denne stakkels synder. Så førte han sine hænder ned og lagde dem forsonende om Stigos ansigt, mens han samtidig førte hans ansigt ned mod sin utålmodigt ventende penis.

Nu kunne Stigo ikke finde nogen undskyldning for ikke at adlyde. Det var jo trods alt en repræsentant for den højere magt, som han havde med at gøre. En repræsentant som tilmed gik i forbøn for ham.

Beredvillig lod han sin mund omslutte Olegs ”mundstykke”, og han kunne hurtigt konstatere, at Oleg havde haft ret. Pludselig blev hans mund fyldt op med en guddommelig saft, som varmede hans sjæl op, og han vidste, at den højere magt havde tilgivet ham.

Stigo takkede Oleg, men Oleg forklarede ham, at selv om den højere magt havde tilgivet ham, så var der stadig en risiko for, at han ville begynde at ryge cigaretter igen og føre de andre kordrenge i fordærv.

Af samme årsag var det vigtigt for Oleg at vise de Stigo de fordele, som i øvrigt var forbundet med den nye måde at ryge på, som han havde vist ham. På denne måde kunne han forhindre Stigo i at komme ind på fordærvelsens vej igen.

Stigo behøvede ikke yderligere overtalelse. Han havde allerede set et glimt af lyset, og han bad derfor Oleg om at vise ham vejen til det evige lys.

Vil det lykkes for Oleg at frelse denne stakkels synder, og hvordan vil han bære sig ad?

Læs videre snarest.

Oleg som homoseksuel katolsk præst, 2. afsnit

Den katolske præst Oleg havde lige afsluttet sin prædiken i Sankt Anus Kirken i Alby.

Oleg var rigtig tilfreds. Der var mødt flere op til hans prædiken, end det normalt var tilfældet, og hans menighed havde været meget lydhør over for hans budskaber.

Nu stod Oleg udenfor den åbne dør ind til kirken og tog afsked med menigheden ved at give den enkelte hånden og sige et par velmenende ord, mens han samtidig så vedkommende kærligt ind i øjnene.

Efter at have taget afsked med det sidste medlem af menigheden gik han ind i kirken og lukkede døren efter sig.

Han følte en stor fred indvendig, da han atter var alene i kirken, men det var alligevel som om, der var et eller andet, som ikke var, som det plejede at være i det store kirkerum.

Olegs ”næse” tog ikke fejl. Han fornemmede, der kom en anderledes lugt ud fra kordrengenes opholdsrum, og helt naturligt gik Oleg hen til døren til opholdsrummet for at orientere sig.

Havde Olegs dag været vellykket indtil dette tidspunkt, så var den i hvert ødelagt nu.

Da han fik åbnet op for døren, opdagede han til sin rædsel, at den ældste af hans kordrenge Stigo stod med en tændt cigaret i munden og ikke nok med det. Stigo var i gang med at fordele indholdet af den cigaretpakning, som han stod med i den ene hånd til de andre kordrenge, der var til stede.

Oleg måtte besinde sig. Han vidste, at Stigo var kordrengenes forbillede, og skulle han overbevise kordrengene om, at de var ude på et sidespor, så skulle det ske igennem Stigo.

Han valgte derfor klogelig at gå hen til den enkelte kordreng og tage cigaretten fra ham, hvorefter han bad dem alle om at tage hjem.

Stigo bad han derimod om at blive.

Oleg var meget skuffet. Stigo var egentlig var for gammel til at fortsætte som kordreng, men havde fået lov til at fortsætte i funktionen af den enkle årsag, at han var et forbillede for de andre kordrenge.

 Cigaretrygning MASTER

Nu stod Stigo og var tilsyneladende meget skyldbetynget. Oleg forklarede ham, at rygning faktisk kunne være meget skadeligt for helbredet, men det vidste Stigo jo egentlig godt i forvejen.

Oleg bad derfor Stigo om at gå med ind i skriftestolen, som ellers kun var forbeholdt ham, så de sammen kunne bede om, at han blev tilgivet af den højere myndighed, som de begge var underlagt.

Vil Stigo blive tilgivet, og hvilket offer skal mon han bidrage med for at blive tilgivet?

Læs videre snarest.

Oleg som homoseksuel katolsk præst, 1. afsnit

Katolsk præst MASTER

Stigo er en ældre anal-fabet, som har gjort karriere indenfor rejsebranchen og i dag bestrider en fremtrædende lederstilling, der også betyder, at han ofte er i mediernes søgelys.

Rent umiddelbart skulle man ikke tro, at Stigo var anal-fabet. For mange anal-fabeter er det åbenbart vigtigt at lade omgivelserne forstå, at de er anal-fabeter, hvilket sker via deres påklædning og adfærd.

Sådan er det ikke for Stigo. Når han træder frem i forhold til offentligheden, vil han næsten altid være iklædt et nobelt jakkesæt, som hans adfærd er afstemt efter, og det var da også først i en sen alder, at han lod offentligheden forstå, at han var anal-fabet. En omstændighed som givetvis også har haft betydning for hans karriereforløb.

Med den offentlige bekendtgørelse af sin seksualitet har Stigo efterfølgende valgt at blive viet i en kirke med sin bofælle igennem mange år (Steno).

Det er de færreste, der ved, at Stigo som dreng og ung mand var kordreng i en katolsk kirke. Det var her, at han udviklede sig til at blive en sand anal-fabet, uden hans seksualitet kom til offentlighedens kendskab. Det var også her, at Stigo blev overbevist om, at han med tiden skulle kirkevies. Det overbeviste en katolsk præst ham simpelthen om.

Her følger historien om, hvordan den omtalte katolske præst viste Stigo den sande vej til lykken.