Oleg som homoseksuel inseminør, 4. og sidste afsnit

Nu da Oleg havde fået oplyst, at det ældre ægtepar var Sørenos adoptivforældre, begyndte han lige pludselig at forstå, hvordan Søreno havde kunnet udvikle sig til at blive en anal-fabet af første grad.

Således havde det ældre ægtepar i mange år haft en årlig besøgsdag for mennesker udefra, hvor de samme mennesker kunne få et indblik i, hvordan malkekøerne reagerede, når de blev lukket ud i den frie natur efter at have tilbragt en lang vinter inde i stalden.

Køer på græs MASTER

I denne situation ville køerne selvfølgelig hoppe og springe rundt, fordi de nu endelig kunne få lov at bruge kroppen og få rørt musklerne. Nogle af køerne ville naturligt nok forsøge at hoppe ovenpå hinanden med det formål at forplante sig.

Disse scener havde Søreno som barn været vidne til en masse gange, og han havde oplevet den glæde og kådhed, som køerne gav udtryk for i situationen.

Hvad lille Søreno derimod ikke havde fået forklaret som barn var, at når en ko hoppede ovenpå en anden ko, så var det selvfølgelig, fordi der ikke befandt sig en rigtig tyr/mand i den samme indhegning. En kraftig bygget tyr med en maskulin fremtoning, en ring i næsen og store brune øjne eller sagt med andre ord en tyr, som kunne dække koens naturlige behov for at få børn.

Inspireret af køerne havde det derfor også været naturligt for Søreno som ung mand at finde sammen med et andet menneske med det samme køn som ham selv.

Nu besluttede Oleg sig for, at han ville tage chancen med sin nyerhvervede viden og fortælle Søreno, at han selv var anal-fabet og også fortælle om de ekstra tjenesteydelser, som han kunne tilbyde.

Oleg havde ikke behøvet at bekymre sig. Søreno havde med det samme genkendt en åndsfælle, og tilbuddet om de ekstra tjenesteydelse tog han imod med glæde. I situationen foretrak Søreno dog at få lov til at befrugte Oleg, og han stillede som krav, at Oleg skulle brøle som en ko, når Søreno selv fik sin udløsning.

Det var en udfordring, som Oleg ikke havde noget imod, og da Søreno fik sin udløsning i hans afføringskanal, brølede han, som han aldrig havde brølet før.

Oleg var glad for dagens resultater, for selv om han vidste, at han aldrig ville komme i Folketinget som medlem, så vidste han også, at han altid ville være velkommen via bagindgangen.

SLUT

Oleg som homoseksuel inseminør, 3. afsnit

Oleg var på vej ud til en kunde, som han havde udført sit arbejde for adskillige gange før. Det drejede sig om et noget ældre ægtepar, som var meget hengivne overfor hinanden. Oleg vidste derfor også på forhånd, at der ikke ville blive brug for de ekstra tjenesteydelser, som han kunne tilbyde.

Det forholdt sig også sådan, at lige præcis på denne dag fyldte manden 70 år. Oleg havde derfor også fået at vide i forvejen, at han måtte klare sig selv denne gang, fordi stuehuset var fyldt op med gæster, som ægteparret skulle tage sig af.

Da Oleg ankom til stedet, gik han derfor også straks i gang med arbejdet. Der var jo ingen grund til at vente til, at der kom nogen og bød ham velkommen, som det ellers var tilfældet. 

På et tidspunkt nåede han til opgaven med at føre tyresæden ind i koens skede, og her fornemmede han, at han trods alt ikke var helt alene. Pludselig opdagede han en mand, som stod og kiggede meget interesseret på den igangværende insemination, samtidig med at han slikkede sig om munden.

Oleg vidste med det samme, hvem han var. Det drejede sig om Søreno, som var en landskendt politisk anal-fabet. Et kort øjeblik blev Oleg helt forvirret. Hvad lavede en kendt politisk skikkelse dog så langt ude på landet blandt simple bondefolk?  

Søreno fornemmede tydeligvis, at her var brug for en forklaring, selv om forklaringen var enkel, nemlig at det ældre ægtepar var hans adoptivforældre.

Blotter Master

Det var da også først og fremmest i denne midtjyske landsdel, hvor Søreno var vokset op, at han havde gjort sig gældende lokalt som politiker i Dansk Bondeparti.

Dansk Bondeparti var først og fremmest kendt for at tiltrække landmænd som vælgere. Med tiden var der dog blevet stadig færre landmænd, fordi mange landbrug var blevet slået sammen for at klare sig mod deres udenlandske konkurrenter, hvilket igen betød, at vælgerbestanden efterhånden var skrumpet ind. Dette betød, at partiets eksistensgrundlag nu var truet.

Et andet problem var, at partiet oprindeligt var gået ind for traditionelle familieværdier. Dette indebar, at partiet opfattede en traditionel familie som en mand og en kvinde, som fik mindst et barn sammen og blev viet på et tidspunkt enten i en kirke eller borgerligt.

Denne familieopfattelse dominerede dog ikke længere i samfundet, hvilket bl.a. kom til udtryk ved, at det for nylig var blevet vedtaget ved lov, at anal-fabeter som par også kunne blive kirkeviet.

I denne sammenhæng var landsledelsen i Dansk Bondeparti blevet opmærksom på Søreno som et muligt emne til lederposten i partiet. Landsledelsen skønnede således, at Søreno i kraft af sin anal-fabetisme og popularitet lokalpolitisk ville kunne skaffe de nye vælgere, som der skulle til for at sikre partiets fortsatte eksistens.

Fremover ville partiet således forsøge at hverve nye medlemmer fra den stadig voksende skare af anal-fabeter, som havde brug for en landsfader og et politisk ståsted.

Dette betød, at Søreno var blevet valgt enstemmigt som den nye partileder ved partiets årlige landsmøde.

Hvad sker der nu? Vil Oleg gå til bekendelse over for Søreno og erkende at han selv er anal-fabet og måske tilbyde ham en af sine tjenesteydelser mod betaling? Kan man mon forestille sig, at han vil tilbyde Søreno tjenesteydelserne gratis i anledning af faderens fødselsdag?

Læs videre i 4. og sidste afsnit.

 

Oleg som homoseksuel inseminør, 2. afsnit

Ideen gik ud på, at Oleg ville give interesserede landmænd et tilbud om at ”befrugte” dem personligt umiddelbart efter, at han havde befrugtet et aktuelt dyr.

Havde landmanden derimod en interesse i selv at ”befrugte” Oleg, så ville det også blive en ydelse, som han kunne tilbyde. Begge ydelser ville under alle tilfælde komme til at koste det samme, nemlig 500 kr., som der ikke skulle betales skat af.

Tegnebog MASTER

Orientering om uddannelsen som landmand:

Oleg var lidt forlegen ved at fremlægge sit forslag for landmanden, men det havde han på ingen måde behøvet at være. Landmanden hev med det samme en velspækket tegnebog frem fra baglommen og fandt en femhundredekroneseddel frem og rakte den frem til Oleg som et udtryk for, at så var den handel afsluttet.

Som bekendt havde landmanden allerede afskudt sin penisbøsse, og han bad derfor Oleg om at finde sit ”våben” frem og trænge ind i hans bagdel og affyre det der.

Det ønske havde Oleg ikke noget problem med at opfylde. Hans penis var allerede hævet helt op og bankede på for at komme ud af sit fængsel.

Nu kunne det ikke gå hurtigt nok for dem begge. Da Oleg forsigtigt trængte ind i landmandens afføringskanal med sin penis og begyndte at pumpe løs med en udløsning til følge, og landmanden efterfølgende begyndte at skrige op som en tyr i brunst, så vidste Oleg med sikkerhed, at her var der en god mulighed for at få sin løn suppleret op.

I denne sammenhæng skal det også nævnes, at da det efterfølgende blev kendt i de enkelte landbrugskredse, at Oleg kunne tilbyde disse tjenesteydelser, så blev han efterhånden meget efterspurgt som inseminør.

Nogen gange blev han også ringet op på sin private mobiltelefon med henblik på udelukkende at udføre sine tjenesteydelser. I disse tilfælde var Oleg selvfølgelig nødt til at udføre sit arbejde efter normal arbejdstid, men det havde Oleg ikke noget imod, snarere tværtimod. Det gjorde han med glæde.

I det næste kapitel skal Oleg besøge en gammelkendt kunde, nemlig et ældre ægtepar.

Det besøg, som han afvikler helt rutinemæssigt i begyndelsen, ændrer sig hurtigt, da en uventet gæst i form af en kendt politisk anal-fabet møder op.

Hvem kan denne interessante gæst være, som har dristet sig så langt ud på landet?

Læs videre i 3. afsnit.

 

Oleg som homoseksuel inseminør, 1. afsnit

Inseminør MASTER

Orientering om uddannelsen som inseminør:

Oleg havde fået et arbejde som inseminør ved en kvægavlsforening, hvor hans arbejde bestod i at foretage kunstig befrugtning af køer med tyresæd efter bestilling fra landmænd.

Det var et arbejde, som passede Oleg godt. Som anal-fabet af 1. grad var han ikke selv i stand til at få børn med sin partner, som var af helt egen produktion, men med dette arbejde havde han en mulighed for at kunne hjælpe andre med at få ”børn”, selv om det godt nok ”kun” var inden for dyreverdenen.

Oleg havde ikke arbejdet særligt lang tid inden for området, før han fandt ud af, at nogle af de mandlige landmænd godt kunne føle sig ensomme, fordi de stod alene med ansvaret for et stort produktionsapparat uden nogen partner ved deres side.

Han huskede sit første besøg ved en af disse landmænd. I forbindelse med at han skulle befrugte en ko ved at føre tyresæden ind i koens skede, fornemmede han, at landmanden trak sig lidt tilbage, hvor han ellers havde stået lige ved siden af Oleg for at sikre sig, at alt gik, som det skulle.

Først troede Oleg, at landmanden måske var lidt beklemt ved situationen, men denne fornemmelse ændrede sig hurtigt, da noget fugtigt landede på hans næse. Her vidste Oleg med det samme, at det i hvert fald ikke var tyresæd, som var landet der. Det var genkendelsens glæde for stor til.

Landmanden trådte efterfølgende meget flov frem og forklarede brødebetynget at befrugtningsprocessen havde hidset ham voldsomt op rent seksuelt, og han derfor ikke kunne have ladet været med at tilfredsstille sig selv seksuelt med det beklagelige resultat, at skuddet fra hans penisbøsse var landet på Olegs næse.

Forklaringen gav med det samme Oleg en ide. Måske kunne han tjene lidt ekstra ”sorte” penge samtidig med, at han kunne få dækket sit eget enorme seksuelle behov.

Hvad er det for en ide, som Oleg har fået? Lad os håbe, at det ikke er en ide, som omfatter et uskyldigt dyr.

Læs videre i 2. afsnit.