Hvad er det for en homoseksuel sexleg, som Oleg har i tankerne, 5. afsnit?

Nedenstående tekst er en del af en samlet beretning under kategorien: Oleg som homoseksuel spejderleder i U.S.A.

Gå tilbage til det forrige afsnit:

Så var tidspunktet kommet, hvor Oleg skulle demonstrere den lille sexleg, som skulle afholde dem alle fra at forgribe sig på de unge fristende drengekroppe i dagtimerne.

Oleg tog alt tøjet af og bad de andre om at gøre det samme.

Så forklarede Oleg at de skulle lave ild med et ildbor. Det skulle bare foregå rent seksuelt. Det forstod de andre ikke, selv om de alle kendte til metoden.

ildbor-1

(Billedet kan ikke aktiveres)

Oleg bad derfor  Mogenso om at lægge sig ned med enden i vejret, fordi hans krop skulle fungere som et fyrretræsbræt, og hans afføringskanal skulle fungere som hullet i brættet.

Nu begyndte de 6 venner at forstå, og der kom liv i deres øjne. De følte alle, at de var kommet tilbage til de gode gamle spejderdage.

Gustavo blev bedt om at lægge sig ned på maven, hvorefter de 4 resterende venner skulle løfte Gustavos krop op, således hans krop var helt vandret.

Nu var tiden inde til, at ildboret skulle gøres klar til at blive ført ned i hullet. Gustavo arbejdede ihærdigt på at få gjort ildboret/penissen skudklar.

Det varede ikke længe, før Gustavo havde fået gjort sit ”våben” skudklar, og Oleg bad de 4 venner om at placere Gustavos krop på en sådan måde, at hans penis befandt sig lige over Mogensos afføringskanal, samtidig med Gustavos krop var placeret vinkelret på Mogensos krop.

Oleg opgave bestod så i at være styrmand. Han skulle sørge for, at Gustavos penis hele tiden befandt sig vinkelret på Mogensos afføringskanal, således den kunne føres helt til bunds.

Det var en krævende opgave at være styrmand. Således skulle penissen føres op og ned i ”hullet” uden den på noget tidspunkt forlod hullet.

Samtidig skulle ”bærerne” af Gustavos krop foruden at lave en lodret bevægelse med kroppen også dreje den 60 grader med uret og 60 grader den modsatte vej.

På denne måde opnåede man en seksuel stimulering af både afføringskanalen og penissen, som man ikke kunne opnå ved et almindeligt analt samleje.

Virkningen udeblev da heller ikke. På et tidspunkt lød der et skrig fra både Mogenso og Gustavo.

Det var skrig, som nærmest flænsede nattens stilhed i atomer.

Det var også skrig, som var en forløsning efter de frustrationer, som havde hobet sig op i løbet af dagen, fordi de ikke havde en mulighed for at vise drengespejderne den sande vej til lykken.

Skrigene var faktisk så gennemtrængende, at de andre venner var nødt til at tysse på Mogenso og Gustavo, fordi de var bange for, at de unge drengespejdere skulle vågne op og komme anstigende, og det ville jo blive pinligt for dem alle.

Nu da de alle havde forstået leget, var der kun tilbage at lade samtlige venner forsøge at være styrmand, fyrretræsbræt og ildbor, så de alle kunne få den optimale seksuelle nydelse ud af legen.

Det blev sent, før de alle kunne lægge sig til at sove, udmattede men lykkelige som aldrig før.

Vil den seksuelle opladning betyde, at de 7 venner bedre vil kunne klare morgendagens udfordringer?

Vi får se. Det bliver i hvert fald spændende.

Gå videre til det næste afsnit:

 

Vil Oleg og hans venner blive ansat som homoseksuelle spejderledere i USA, 4. afsnit?:

Nedenstående tekst er en del af en samlet beretning under kategorien: Oleg som homoseksuel spejderleder i U.S.A.

Gå tilbage til det forrige afsnit:

Endelig fik Oleg og de 6 andre jobansøgere besked. En dag dumpede der et brev ind af brevsprækkerne på deres respektive adresser.

Det var brevet, som skulle give dem vished om, om de var blevet godkendt til stillingerne.

Glæden var derfor heller ikke til at overse, da de hver især fandt ud af, at de alle var blevet godkendt og tilmed også fik ros, fordi de havde givet udtryk for i ansøgningen, at de kendte hinanden særdeles godt og ville samarbejde intensivt for at få projektet til at lykkes.

Så kom dagen, hvor de ankom til spejderlejren i U..S.A. Dagen forinden havde de haft et møde med den øverste spejderledelse.

Her fik de at vide, at de var de eneste ansøgere, som var blevet ansat, og en del af spejderne var blevet overført til andre spejderlejre et par dage forinden, således der kun var 28 spejdere tilbage i lejren.

Overførslen af spejderdrengene til andre lejre var ikke noget tilfælde. De tilbageværende spejdere var de drenge, som havde det sværest med at tilpasse sig i de miljøer, som de kom fra og derfor også krævede mest arbejde.

Spejderledelsen var dog ikke i tvivl om, at Oleg og hans venner var i stand til at klare opgaven med den viden og de kompetencer, som de hver især besad kombineret med, at de kendte hinanden særdeles godt.

Det var derfor også med fortrøstning, at Oleg og hans venner passerede lejrens indgang. Her stod 2 repræsentanter fra den lokale spejderledelse parat til at vise dem til rette.

Først fik de præsenteret deres hovedkvarter, som befandt sig lidt på afstand af spejderlejren, og så var tiden kommet til at blive præsenteret for den enkelte spejder.

homoseksuelle-spejdere

(Billedet kan ikke aktiveres)

Nu må homoseksuelle i USA godt være spejderledere (juli 2015). Læs her:

Oleg kunne hurtigt konstatere, at alle drengene var 15-16 år., og deres adfærd taget i betragtning ville han og hans venner få nok at se til.

Drengene var tydeligvis alle enspændere, som ikke brød sig specielt meget om hinanden og derfor heller ikke havde lyst til at samarbejde.

Oleg og hans venner besluttede sig derfor for at bruge resten af dagen til at lære den enkelte dreng at kende og dermed også finde ud af hvordan man bedst kunne hjælpe den enkelte.

Det blev psykisk hårdt for Oleg og hans venner at leve sig ind i de problemer og udfordringer, som den enkelte dreng skulle forholde sig til i det liv, som han nu kom fra.

Det var derfor også naturligt at lade drengene gå tidligt til ro den dag, således Oleg og hans venner fik tid til at slappe lidt af, før de selv gik til ro. Der var ingen tvivl om, at der ventede dem store udfordringer den næste dag.

Hvordan vil Oleg og hans venner slappe af resten af dagen?

Olegs venner er selvfølgelig meget spændte på at få at vide af Oleg, hvordan de skal stimulere hinanden seksuelt efter dagens strabadser, således de ikke forgriber sig på de unge drenge i de følgende dage.

Gå videre til det næste afsnit:

Sådan bør du ikke fri som homoseksuel:

Nedenstående tekst hører ind under kategorien: Vittigheder om homoseksualitet.

Hvorfor knæler en homoseksuel mand aldrig ned foran sin udkårne, når han skal fri?

Svaret er:

Det er selvfølgelig fordi, at den udkårne med det samme vil trække sine bukser og underbukser ned.

homoseksuelt-frieri

(Billedet kan ikke aktiveres)

Man skal være forsigtig med at fri til sin udkårne som homoseksuel politibetjent (juli 2017). Læs her:

Oralsex kan føre til “supergonoré” (juli 2017). Læs her:

En kærlighedserklæring fra en homoseksuel mand:

Nedenstående tekst hører ind under kategorien: Vittigheder om homoseksualitet.

En kærlighedserklæring fra en homoseksuel mand til sin udkårne:

“Jeg elsker dig af hele min røv.”

“Ja, jeg ved godt, at jeg burde sige af hele mit hjerte, men min røv er bare meget større.”

stor-roev

(Billedet kan ikke aktiveres) 

Mænd med disse navne er helt vilde med analsex (juli 2017). Læs her: