Spejderorganisation i U.S.A. søger homoseksuelle spejderledere, 2. Afsnit:

Nedenstående tekst er en del af en samlet beretning under kategorien: Oleg som homoseksuel spejderleder i U.S.A.

Gå tilbage til det forrige afsnit:

Oleg var en glad mand. Ved et tilfælde var han blevet bekendt med, at USA` største ungdomsorganisation, Boy Scouts of America (BSA) lige havde ophævet et kontroversielt forbud mod homoseksuelle ledere.

Homoseksuelle spejderledere MASTER

(Billedet kan ikke aktiveres)

Nu må spejderledere i USA gerne være homoseksuelle (juli 2015).  Læs her:

Ophævelsen af forbuddet omfattede også spejderledere med undtagelse af spejderafdelinger under Boy Scouts of America, som er finansieret af kirken.

Den omstændighed, som gjorde Oleg mest glad, var dog, at en spejderorganisation i U.S.A. ved samme lejlighed havde slået en jobannonce op i det samme medie, hvor der blev søgt efter homoseksuelle spejderledere til en større lejrplads.

Lejrpladsen bestod af flere afdelinger, som var aldersopdelt. Således var det udelukkende Afdelingen for Tropsspejdere i alderen fra 12 til 16 år, der manglede ledere.

Afdelingen for Tropsspejdere bestod kun af drenge, som havde det til fælles, at de havde svært ved at finde sig til rette i det miljø, som de kom fra.

Her havde den overordnede ledelse for lejrpladsen skønnet, at det kunne være en god ide at ansætte homoseksuelle spejderledere, som almindeligvis er i bedre kontakt med deres feminine side, end heteroseksuelle mænd er.

Kunne de ansatte spejderledere således inspirere tropsdrengene med deres feminisme, ville det naturlige følgeresultat være, at drengene fik en større forståelse for andres følelser og dermed bedre kunne finde sig til rette i samfundet efterfølgende.

De eneste krav til lederne var, at de selv havde været spejdere som drenge og kunne tale perfekt engelsk. Endvidere var arbejdet tidsbegrænset, da der kun var brug for vikarer til den kommende amerikanske sommerferie.

Oleg var slet ikke i tvivl om, at han ville søge en af de opslåede stillinger, så han atter kunne opleve den rislende fryd af glæde, som var strømmet igennem hans krop som spejderdreng, når han berørte de andre drenge i forbindelse med arbejdets udførelse.

Homoseksuelle spejderledere 1 MASTER

(Billedet kan ikke aktiveres)

Det er ikke alle, som er begejstret for, at lovgivningen har åbnet op for homoseksuelle spejderledere (juli 2015). Læs her:

Alligevel var han bange for, at han ikke kunne styre sine følelser og dermed heller ikke kunne leve op til sit pædagogiske ansvar. Det var et ansvar, som betød, at han rent juridisk kunne blive straffet, hvis han forgreb sig på en af de unge drenge seksuelt. Læs her:

Dette afskrækkede dog ikke Oleg. Han havde ganske enkelt udtænkt en plan, som betød, at han ikke forbrød sig imod nogen af drengene.

Hvad kan det være for en plan, som Oleg har udtænkt? Det kan nærmest ikke blive mere spændende.

Det næste afsnit ligger klar til dig.

Gå videre til det næste afsnit:

 

Kan man sammenligne homoseksuelle med dræbersnegle?

Nedenstående tekst hører ind under kategorien: Personlige udtalelser om homosek-sualitet.

Det mener den tidligere danske kirkeminister Birthe Rønn Hornbeck tilsyneladende.

Birthe Rønn Hornbeck MASTER

(Billedet kan ikke aktiveres)

Birthe Rønn Hornbeck er imod homovielser (marts 2010). Læs her:

Her bliver homoseksuelle sammenlignet med dræbersnegle:

“Bortset fra dræbersnegle og nogle få andre arter består den levende verden af han og hun, og det er derfor, at verden har mulighed for fortsat at bestå.” (Sagt på en høring om homoseksuelles ret til ægteskab eller ej)

Citat fremsagt af den tidligere danske kirkeminister Birthe Rønn Hornbeck.

Bøj dig aldrig ned i en nudistlejr:

Nedenstående tekst hører ind under kategorien: Vittigheder om homoseksualitet.

Doggy stilling MASTER

(Billedet kan ikke aktiveres)

Læs om skulpturen af to snemænd, der dyrker sex i frostvejret (februar 2012):

Kilde:

En nyankommet mand i nudistlejren får øje på et stort skilt med teksten: “PAS PÅ BØSSER”.

Det undrer han sig lidt over, men går videre. Lidt efter ser han endnu et skilt med teksten “PAS PÅ BØSSER”.

Endnu engang går han videre, men får så øje på en lille bronzeplade i græsset. Han bukker sig ned og læser teksten “Beklager, men du fik to advarsler”.

En tidligere spejderdreng taler ud om sin homoseksualitet, 1. afsnit:

Nedenstående tekst er en del af en samlet beretning under kategorien: Oleg som homoseksuel spejderleder i U.S.A.

Fra Oleg var 10 til 12 år havde han været juniorspejder under Det Danske Spejderkorps (DDS). Her havde de arbejdet sammen i hold, som bestod af 4 til 8 spejdere på samme alder og med samme køn, som skulle lære at samarbejde.

På dette niveau omfattede nogle af aktiviteterne at lave løb, sove i telt sammen og lave mad over et bål. Herudover lærte de også at håndtere en økse og rejse et telt.

Manglede de hjælp til aktiviteterne stod der altid en spejderleder parat til at vejlede dem og i øvrigt lære dem de færdigheder, som de skulle beherske på dette alderstrin.

Nogle af aktiviteterne havde krævet, at de arbejdede meget tæt sammen. Det gjaldt bl.a., når der skulle laves ild med et såkaldt ildbor, som det fremgår af nedenstående billede:

ildbor

(Billedet kan ikke aktiveres)

Skabelsen af ild foregik kort fortalt ved, at man anbragte et fyrretræsbræt på jorden. Brættet skulle have en sådan længde, at det var let at fastholde. I brættet var der lavet en fordybning med en diameter på cirka 1 cm.

 I fordybningen anbragte man et såkaldt ildbor i en lodret position. Ildboret var en rundstok med en længde på cirka 30 cm., som gerne skulle være af det samme materiale som det materiale, som det blev ført ned i.

Selve ilden blev herefter skabt ved, at man snurrede rundt med ildboret, indtil der opstod så meget friktionsvarme nede i den fordybning, som ildboret var anbragt i, at man kunne få ild i det letantændelige materiale, som man efterhånden tilførte og pustede let på. En nærmere beskrivelse af forløbet kan ses her:

Det var klart, at det var en proces, som krævede et meget tæt samarbejde. Spejderen, som snurrede rundt med ildboret for at skabe friktionsvarme, havde selvfølgelig ikke hænder og tid nok til også at puste til de gløder, som der efterhånden opstod og tilføre letantændeligt materiale. Det arbejde måtte en anden spejder tage sig af

Homoseksuelle spejdere MASTER

(Billedet kan ikke aktiveres)

Den amerikanske præsident Barack Obama går ind for homoseksuelle spejdere (februar 2013). Læs her:

Oleg huskede endnu den iver, som de som spejdere havde lagt for dagen for at få skabt ild. I en sådan situation havde det været umuligt ikke at komme tæt på hinanden og røre ved hinanden for at opnå det ønskede resultat, og Oleg huskede endnu den intense varme, som havde bredt sig til hele hans krop, når han kom i tæt berøring med de andre spejdere.

Det var en tid, som Oleg på enhver måde mindedes med glæde, og som han godt kunne tænke sig at genopleve. Dette skyldtes ikke mindst en erkendelse af, at det havde været oplevelserne som spejder, der havde været medvirkende til, at han med tiden udviklede sig til at blive en stolt anal-fabet af første grad.

Hvad sker der nu? Vil Oleg få en mulighed for at genopleve tiden som spejderdreng, selv om han har passeret de 50 år?

 Gå videre til det næste afsnit:

 

 

Er en bøsse udelukkende noget, som man skyder med?

Til orientering for læsere, som ikke er danskere, skal siges, at i Danmark er en “bøsse” både en betegnelse for et gevær og en homoseksuel.

Nedenstående tekst hører ind under kategorien: Personlige udtalelser om homo-seksualitet.

Det mente den nu afdøde danske fodboldlandstræner Richard Møller Nielsen i hvert fald.

 Richard Møller Nielsen MASTER

(Billedet kan ikke aktiveres)

Her kan du få et indblik i Richards bedste citater (februar 2014):

“Fodboldspillet blev opfundet for mange år siden, da en mand var en mand, og en bøsse var noget man gik på jagt med.” 

Citat fremsagt af den nu afdøde fodboldlandstræner Richard Møller Nielsen.

Older posts