Oleg som homoseksuel ambulanceredder, 4. og sidste afsnit

Mand med gylp MASTER

Bubbo kiggede ned på sit bæltested: ”Mener du…?” Mere formåede han ikke at få sagt.

Olegs alvorlige ansigt fik ham til at indse, at det nu var tid til at handle. Han fik åbnet op for sin livrem, fik løsnet bukseknappen og lynet ned for bukserne med klodsede bevægelser, og så gik det ellers hurtigt med at få blotlagt penissen, så han kunne begynde at arbejde med den for at få den til at folde sig ud, så han kunne aflaste Oleg i hans arbejde.

Oleg bemærkede Bubbos ihærdige fingerarbejde, og tilsyneladende var det denne oplevelse, der skulle til for at give Oleg fornyede kræfter og energi.

Pludselig lød der et skrig fra ham. Samtidig skød han det sidste af sin sædbeholdning ind i patientens utålmodigt ventende afføringskanal.

Skriget fik Bubbo til at standse op med sit fingerarbejde. Han var den første, der bemærkede, at patientens endeballer igen begyndte at få farve, og han gjorde Oleg opmærksom på det.

Der gik en brøkdel af et sekund, og så begyndte patienten at hoste.

Både Oleg og Bubbo fik hurtigt deres bragt deres tøj i orden og fik derefter klædt patienten på igen.

Patienten forstod ikke rigtigt, hvad der skete under hele forløbet. Han var stadig helt rundtosset efter ulykken, men Oleg og Bubbo fik ham hurtigt overbevist, at alt nu var, som det skulle være og fik ham lagt ned på sygesengen.

Da ambulancen nåede frem til hospitalet, blev det hurtigt klart, at patienten var slemt forslået og havde brækket højre arm. Skader som var alvorlige nok, men som var genoprettelige.

For Bubbo havde det været en god dag. Han havde fået en forståelse for, hvilke ofre det kunne være nødvendigt at bringe som ambulancereder.

Oleg var også glad. Han var slet ikke i tvivl om, at Bubbo kunne blive en af hans nye disciple.

For en god ordens skyld skal det også siges, at forløbet med Olegs og Bubbos oplevelser blev bragt i fjernsynet umiddelbart efter optagelsen og blev en af de mest sete udsendelser i 2013.

SLUT

Oleg som homoseksuel ambulanceredder, 3. afsnit

Gymnastikbuk MASTER

I ambulancen var der anbragt en genstand, som mindede lidt om en gymnastikbuk, der var fastgjort til gulvet. Den aktuelle buk var dog ikke så høj og var mere afrundet og mere velpolstret end den traditionelle buk.

Nu bad Oleg Bubbo om at hjælpe ham med at få lagt patienten hen over bukken med enden i vejret, så han kunne afføres sine bukser og underbenklæder.

Det virkede som om, at Bubbo nu begyndte at forstå, hvad der skulle ske. Det blev åbenlyst for ham, at patientens kridhvide endeballer manglede farve, og det var nødvendigt at tilføre liv til ballerne.

Han drog derfor også et lettelsens suk, da Oleg førte sin fuldt erigerede penis ind i patientens afføringskanal og forsigtigt begyndte at pumpe.

Nu gik minutterne, uden at der tilsyneladende skete noget. Oleg vidste, at tiden var ved at rinde ud, og han forøgede pumpehastigheden, men igen uden resultat.

Bubbos kuglerunde øjne var ved at falde ud af hovedet på ham. Her var drama for alle pengene.

Så forstod han lige pludselig situationens alvor, og han spurgte fortvivlet: ”Hvad skal vi dog gøre, Oleg? Patienten er jo ved at dø. Er der slet intet, som vi kan gøre?”

Oleg holdt op med at pumpe og kiggede alvorligt på Bubbo: ”Jeg har allerede reddet livet for tre anal-fabeter i dag, så mit sædlager er ved at være sluppet op. 

Jeg tror desværre, at jeg bliver nødt til at bede om din hjælp.” 

Hvordan kan Bubbo hjælpe, og vil han i det hele taget hjælpe, hvis han selv skal ofre sig? 

Læs videre i 4. og sidste afsnit.

Oleg som homoseksuel ambulanceredder, 2. afsnit

Personligheden viste sig at være Bubbo, som var en midaldrende underholdningsvært på fjernsynet der på trods af alderen havde formået at bevare sit ungdommelige udseende og ikke mindst at bevare sit naive syn på livet.

 

Hans naivitet kom tydeligt til udtryk i de udsendelser, som han var med til at tilrettelægge. Således var hans nyeste påhit, at han kunne få en dybereliggende forståelse for et menneskes adfærd ved at følge det for rullende kameraer en hel dag.

Mand med ble MASTER

For at gøre det ekstra interessant for seerne af hans programmer, skulle det dog ikke være hvem som helst, som han fulgte. Dette betød, at ”gæsten” kunne være alt fra en fuldvoksen person, som udelukkende gik med ble og sut, når vedkommende var alene i sit hjem, til en landmand som dyrkede sex med sin yndlingsgris.

Nu stod Bubbo i ambulancen, som var på vej til hospitalet. På trods af de snurrende kameraer vidste Bubbo ikke rigtigt, hvor han skulle gøre af sig selv. Han forstod ganske enkelt ingenting. Hvis kunstigt åndedræt ikke kunne bringe patienten til live igen, hvad skulle der så til?

Oleg havde set, at Bubbo virkede forvirret og forklarede, at det var karakteristisk for en anal-fabet af første grad, at han levede og åndede igennem sin afføringskanal. Det var derfor også vigtigt, at patienten fik tilført ekstra livgivende energi igennem afføringskanalen.

Der var ikke tid til at forklare mere. Det drejede sig om liv eller død, og Oleg fik hurtigt lagt sine bukser og underbenklæder fra sig.

Hvorfor tager Oleg lige pludselig noget af sit tøj af? Det kan jo ikke hjælpe patienten eller kan det? 

Er tøjafklædningen simpelthen et led i den nødvendige behandlingsform?

Læs videre i 3. afsnit.

Oleg som homoseksuel ambulanceredder, 1. afsnit

Oleg havde endelig fundet sig et arbejde, hvor han virkelig kunne komme i nærkontakt med andre mænd.

Ambulance MASTER

Det drejede sig om arbejdet som ambulanceredder, hvor et menneskeliv kunne være på spil, og man derfor ofte kom tæt på mennesker, som havde været udsat for ulykker og lignende og derfor havde brug for øjeblikkelig hjælp.

Nu sad Oleg i ambulancen og var på vej ud til en ulykke, som var forårsaget af, at en mandlig bilist havde mistet herredømmet over sin bil i et skarpt sving og havde påkørt et træ. Udover disse kendsgerninger havde Oleg fået at vide, at patienten ikke var ved bevidsthed og som minimum krævede kunstigt åndedræt.

Da ambulancen omsider ankom til stedet, var der allerede en af de tilstedeværende tilskuere, som havde forsøgt at få liv i den bevidstløse ved hjælp af kunstigt åndedræt, men uden held.

Tilskueren havde tilsyneladende gjort, som han skulle, og Oleg fandt derfor frem til hans tegnebog for at finde ud af, om der eventuelt skulle gøre sig nogle specielle omstændigheder gældende med hensyn til patienten.

Oleg fandt hurtigt ud af via sygesikringskortet, at patienten var anal-fabet af første grad og derfor krævede en anderledes behandlingsform.

Han fik derfor patienten flyttet over i ambulancen, så behandlingen kunne påbegyndes, mens ambulancen kørte ind mod hospitalet.

Oleg var imidlertid ikke den eneste, som befandt sig sammen med patienten i ambulancen. Til stede var der også en kendt personlighed fra TV, som skulle følge ham i hans arbejde en enkelt dag og vel at mærke for rullende kameraer.

Hvem kan denne personlighed være? Kan man mon forestille sig, at det er en anal-fabet som Oleg selv? 

Læs videre i 2. afsnit.