Oleg som homoseksuel leder af Anal-fabet Ringen, 3. afsnit

Klokken var blevet 0930 søndag morgen. Medlemmerne var ved at være færdige med at indtage deres morgenmad, som de havde nydt sammen i et spiselokale, som var forbeholdt medlemmerne i dagens anledning.

Nu sad de alle og ventede spændt på, at der kom en besked fra hotellet om, hvad det næste punkt på dagsordenen var.

Endelig kom der en besked fra højtaleren. De skulle alle møde op i idrætshallen ved siden af hotellet inden kl. 1000, hvor idrætshallen ville blive låst af, og medlemmerne fik derfor også travlt med at komme af sted.

I idrætshallen fik de alle tildelt to numre, som var udtrukket tilfældigt ved en enkel lodtrækning. De blev alle bedt om at afføre sig alt deres tøj og lægge det ene af numrene ovenpå det sammenlagte tøj, så de nemt kunne finde deres tøj igen efterfølgende.

Det andet nummer var beregnet til at hænge om halsen og var derfor også forsynet med en snor til formålet.

Efter uddelingen af numrene blev det konstateret, at der var mødt 147 medlemmer op, som skulle deltage i selve arrangementet, og der blev givet besked om, at de alle skulle stille sig op i en lige linje efter nummerorden, hvor nummer 1 så skulle stå forrest.

Rundkreds af mennesker MASTER

De blev herefter bedt om at placere sig i en rundkreds, således medlem nummer 147 kom til at stå lige bag nummer 1.

Oleg kunne med tilfredshed konstatere, at Henriko kom til at stå lige foran ham. Denniso (Præsenteret i beretningen: ”Oleg som faldskærmsinstruktør”), som var et af de nye medlemmer kunne også glæde sig over, at han selv kom til at stå lige bagved Henriko. De var således begge sikret Henrikos sympati, hvis arrangementet ellers gik, som det skulle.

Nu indfandt der sig en stille og harmonisk rytmisk musik. I forvejen var der installeret store fjernsynskærme, som også dannede en ring på indersiden af den kreds, som medlemmerne udgjorde.

Dette betød, at samtlige medlemmer fik en mulighed for at se, hvad der foregik på mindst en af Tv-skærmene.

Hver gang var det en stor udfordring for arrangørerne af dagsordenen at finde ud af, hvad der skulle vises på skærmen. Det var vigtigt, at man fandt frem til et indhold, som kunne stimulere samtlige medlemmerne, og det kunne godt være svært, fordi medlemmerne var meget forskellige som mennesker på trods af deres fælles interesse.

Af samme årsag fik medlemmerne også altid besked om i forvejen, at de var velkomne til at indtage en Viagra, før de mødte op i idrætshallen, såfremt de var det mindste i tvivl om, at de kunne blive tilstrækkeligt opstemte, når indholdet på Tv-skærmen tonede frem.

I denne sammenhæng skal det dog siges, at arrangørerne på forhånd havde sikret sig, at den aktuelle udsendelse kunne skiftes ud med to alternative udsendelser, hvis den forventede opstemthed udeblev med hensyn til for mange af medlemmerne.

Nu viste det første billede sig på hver enkelt Tv-skærm.

Spændingen stiger.

Hvordan kan de beskrevne tovtrækningskonkurrencer medvirke til, at medlemmerne bliver stimuleret ved at se en given udsendelse? 

Læs videre snarest.

Oleg som homoseksuel leder af Anal-fabet Ringen, 2. afsnit

Det var blevet lørdag morgen. Medlemmerne af Anal-fabet Ringen var begyndt at ankomme til hotellet.

Ifølge foreningens vedtægter skulle man som medlem være registreret i hotellets ”logbog” inden kl. 1000. Det var ganske enkelt betingelsen for, at man kunne deltage i de efterfølgende arrangementer.

Præcis kl. 1000 kom der en besked fra hotellets højtaler, som forklarede, at det første arrangement skulle begynde på en idrætsbane ved siden af hotellet. Det var en idrætsbane, som for foreningen fik lov til at låne af skolen ved det enkelte arrangement, fordi den alligevel ikke blev anvendt i weekenden.

 

Det var en fast tradition, at lørdagen var helliget til fysiske øvelser, som udelukkende havde til formål at synkronisere medlemmernes fysiske kropsbevægelser, således de kunne lave præcis de samme fysiske bevægelser i det samme tempo om søndagen, hvor den helt store forløsning mellem medlemmerne skulle finde sted.

Tovtrækning MASTER

Hvilke fysiske øvelser, der skulle gennemgås kunne variere lidt fra gang til gang. Denne gang drejede det sig om tovtrækningskonkurrencer, men før disse kunne finde sted, blev medlemmerne bedt om at tage alt deres tøj af.

Ifølge foreningens vedtægter skulle dette ske for at give det enkelte medlem den størst mulige bevægelsesfrihed og samtidig stimulere medlemmerne seksuelt, så forløsningen af det enkelte medlem kunne blive så optimal som muligt ved søndagens arrangement.

I dag skulle tovtrækningskonkurrencerne foregå udendørs, fordi temperaturen ikke var til hinder for, at medlemmerne kunne være nøgne.

Den enkelte tovtrækningskonkurrence foregik på den måde, at det aktuelle hold fik udleveret et tov med en knude på midten

På idrætsbanens græsplæne var der afsat en lang hvid streg, og på hver sin side af den hvide streg var der afsat en gul streg parallelt med den hvide streg. Den vinkelrette afstand fra den hvide streg ud til hver af de gule streger var præcis en meter.

Ved den første tovtrækningskonkurrence deltog der fire deltagere på hver sit hold, som var udtrukket ved lodtrækning.

Dette betød, at der blev anbragt to deltagere i hver sin ende af rebet, og den nævnte knude på tovet skulle befinde sig lige ovenover den hvide linje på græsplænen ved konkurrencens begyndelse.

De to af deltagerne på det enkelte hold, som først kunne trække rebet ind over den gule streg på deres side og var i stand til at fastholde rebet i positionen i mindst fem minutter havde vundet.

For at dette kunne lykkes, var det selvfølgelig vigtigt, at de separate to deltagere kunne samarbejde og koordinere deres bevægelser efter hinanden, således de trak i rebet på samme tid.

Eftersom formålet med tovtrækningskonkurrencerne var at få flest mulige medlemmer til at afpasse deres fysiske bevægelser efter hinanden, blev det enkelte hold efterhånden også gjort større og større for til sidst at bestå af alle medlemmerne fordelt på hver sin side af tovet.

Medlemmerne var da også godt trætte, da de efter seks timers uafbrudt intensiv træning fik lov til at holde fri, men de vidste jo også af erfaring, at resten af dagen udelukkende skulle bruges på hyggeligt samvær, dog uden brug af stimulanser i form af alkohol og lignende, da dette ganske enkelt var forudsætningen for, at arrangementet om søndagen kunne blive så vellykket som muligt.

Af samme årsag blev det også forventet, at lyset på samtlige medlemmers værelser var slukket senest kl. 2200 om lørdagen.

Nu begynder det virkelig at blive mystisk. Hvordan kan tovtrækningskonkurrencer medvirke til at føre de enkelte medlemmer tættere på hinanden både fysisk og psykisk?

Oleg som homoseksuel leder af Anal-fabet Ringen, 1. afsnit

Oleg var blevet leder af Anal-fabet Ringen.

 

Anal-fabet Ringen var en forening, som havde til formål at styrke sammenholdet/fæl-lesskabet og nærheden/omsorgen de enkelte anal-fabeter imellem i både indland og udland.

 

Ifølge foreningens vedtægter skulle foreningens medlemmer mødes mindst 4 gange om året i en weekend, hvor både lørdagen og søndagen var inddraget til formålet.

 

Arrangementerne foregik altid i Alby, hvor alle de fysiske faciliteter var til stede, som var nødvendige for, at de enkelte arrangementer kunne blive vellykkede.

Hotelskilt MASTER

Der blev altid benyttet et bestemt hotel, hvor deltagerne blev installeret med 2 på hver sit hotelværelse. Hvilke personer, der blev sat sammen på det enkelte hotelværelse, blev afgjort ved en simpel lodtrækning.

Selv om man som medlem skulle dele værelse med et andet menneske, som man måske ikke følte sig helt på bølgelængde med, så var det vigtigt for foreningens formål og for arrangementets højdepunkt, at det enkelte medlem gjorde sit yderste for at få det til at fungere med værelseskammeraten.

Henriko (Præsenteret i beretningen: ”Oleg som rumvæsen, 2. del”) var dog en undtagelse fra denne regel. Han fik altid sin egen private suite, fordi han var det ældste medlem i foreningen, og fordi det i sig selv var et mål for alle medlemmerne at komme i så tæt en berøring med Henriko som overhovedet muligt.

At vinde Henrikos sympati var nemlig det samme som at være sikret en deltagelse i det selskabsliv, hvor de mest betydningsfulde og mest medieomtalte personligheder gjorde sig gældende.

Selv om man ikke kunne være sikret en deltagelse i det nævne selskabsliv på livstid, så gav det alligevel én en chance for at få skabt nogle kontakter, som man siden hen kunne bruge for at fremme sin egen karriere.

I det hele taget var Henriko et meget skattet medlem, fordi han var det helt store trækplaster, når der skulle hverves nye medlemmer.

Det var vigtigt for foreningen at skaffe så mange nye medlemmer som muligt som kunne leve op til foreningens formål. Jo større en ring af medlemmer som kunne etableres ved slutarrangementet om søndagen, jo større var muligheden for, at der kunne skabes den helt store forløsning af samtlige medlemmer, før arrangementet sluttede af.

Det her bliver bare mere og mere mystisk. Man skulle jo tro at de enkelte medlemmer ville komme tættere på hinanden både fysisk og psykisk, hvis antallet af medlemmer var begrænset.

Læs videre snarest.

Oleg som homoseksuel faldskærmsinstruktør, 4. afsnit

Nu befandt Oleg og Denisso sig i et frit fald i luften. Oleg havde prøvet det før og kunne derfor også abstrahere fra det. Han fik hevet klappen ned foran sin penis og fik derefter hevet Denniso´s ”bagklap” ned. Til Olegs store tilfredsstillelse opdagede Dennis det ikke. Førstegangsoplevelsen med at befinde sig i et frit fald i luften fyldte simpelthen Denniso helt ud som menneske.

Fugl i glideflugt MASTER

For mange mennesker er det nemlig en ultimativ oplevelse at befinde sig i et frit fald i luften, fordi det giver en ubeskrivelig oplevelse af, at man endelig er helt fri og kan flyve af sted som en anden fugl uden bånd, som begrænser én, og således var det også for Denniso.

 

For Oleg var det den ultimative oplevelse, da hans penis fik lov at komme ud af sit fængsel og komme i berøring med den nøgne sprække ved Denniso´s afføringskanal. Han mærkede med det samme, hvordan hans penis begyndte at vokse for efterfølgende at lægge sig til ro i den store sprække.

 

Men tiden var endnu ikke kommet til det store øjeblik. Det kom først, da Oleg via sine måleinstrumenter kunne konstatere, at det nu var tid til at udløse faldskærmen.

 

Da dette var sket, gik der lidt tid, før faldskærmen begyndte at glide nedefter i sit eget stille tempo, og så var der blevet tid for Oleg til at handle.

 

Han fik skubbet Denniso lidt væk fra sig, så der kunne blive plads til, at han kunne føre sin fuldt erigerede penis ind i Denniso´s afføringskanal.

 

Havde Denniso ikke været opmærksom på Olegs ”fingerfærdighed”, så var han det i hvert fald nu.

 

Da han mærkede de rytmiske pumpebevægelser i sin afføringskanal og hørte Olegs vellystige skrig i forbindelse med, at han fik sin udløsning, så måtte han også selv skrige. Et skrig som først blev fuldbyrdet, da Denniso fik hevet ”forklappen” på sin dragt ned, så hans egen penis også kunne få luft, efter at han havde fået den forarbejdet.

 

Oplevelsen med det frie fald havde simpelthen fået Denniso til at føle sig fuldstændig fri, og for første gang i sit liv følte han sig virkelig som en anal-fabet af første grad. Ethvert minde om bedstefaderen og hans seksuelle misbrug af ham var glemt. Denniso følte omsider, at der var blevet skabt et helt nyt fundament for hans liv, som han kunne bygge videre på.

 

Da flyvemaskinen landede, tog de hver især et bad og fik deres eget tøj på.

 

For Oleg havde det været en perfekt dag. Han var slet ikke i tvivl om, at han med sit nye bierhverv kunne hjælpe en række mennesker til at få en status som anal-fabet af første grad, for det havde Denniso jo netop vist sig som et godt eksempel på, og de var derfor også begge godt tilfredse, da de tog afsked med hinanden i lufthavnen.