Hvad går den ultimative spejderprøve ud på?

Omsider blev det aften. Oleg og hans venner var velforberedte til de sexlege, som de skulle i gang med. De havde alle taget avancerede penisattrapper med hjemmefra til at tilfredsstille sig selv med i tilfælde af, at de ikke kunne få deres sexbehov dækket i tilstrækkelig grad i spejderlejren.

Nu gik de hver især i gang med at tilfredsstille sig selv. Det var en leg, som de havde prøvet et utal af gange. Derfor havde de også med tiden fundet frem til den ideelle penisattrap, som kunne tilfredsstille deres specifikke behov.

Der gik derfor heller ikke lang tid, før de hver især udstødte et dyrisk skrig, som kunne vække selv de døde til live, og endnu engang kunne de alle gå forløste i seng.

Den næste morgen var Oleg og hans venner atter klar til en hektisk dag.

Før de gik ned i dalen til spejderne, holdt de et længere møde, Her diskuterede de, hvad den sidste og ultimative prøve skulle gå ud på.

spejderkniv

(Billedet kan ikke aktiveres)

Her kan du købe lovlige spejderknive (2017).

Her blev de efter en lang diskussion enige om, at den enkelte spejder skulle snitte et kunstværk med sin spejderkniv. Den spejder, som udfærdigede det flotteste kunstværk, havde vundet.

Det var en oplagt prøve at vælge, fordi den enkelte spejder så fik muligheden for at kunne udskære en kunstig penis af træ, når lejligheden bød sig.

Der var dog et enkelt problem med udskæringen af sådan en penis.

Det ville blive svært at udskære en penis, der var helt glat.

Her var Olegs venner ved at gå i desperation. De ville meget nødigt risikere, at de blev nødt til at tage samtlige spejdere med til lægen, fordi de havde fået træsplinter i ”numsebassen” ved brugen af den kunstige penis.

Oleg kunne dog berolige sine venner med, at han havde taget sandpapir med, som havde forskellige finhedsgrader, og hermed var problemet løst.

Derefter gik turen ned til lejren, hvor spejderne allerede ventede i spænding på, hvad dagens udfordring var.

Vil spejderne kunne undgå at få træsplinter i afføringskanalen?

Få svaret i det næste afsnit.

 

 

   

Hvordan vil spejderne klare sig i tovtrækningskonkurrencerne?

Nedenstående tekst er en del af en samlet beretning under kategorien: Oleg som homoseksuel spejderleder i U.S.A.

Gå tilbage til det forrige afsnit: 

Det var blevet aften på den 4. dag.

Oleg og hans venner havde besluttet sig for at gennemføre den samme sexleg, som de havde foretaget aftenen i forvejen.

Forskellen skulle blot være, at de delte gruppen med de 7 personer op i 2 grupper med 2 personer og en enkelt gruppe med 3 personer.

Fordelen ved kun at være 2 personer i hver gruppe var selvfølgelig, at når man skulle ”befrugte” hinanden i afføringskanalen, var det kun én selv og ens behov, som man behøvede at tænke på.

Man kunne så at sige bare pumpe løs i afføringskanalen, som befandt sig foran ´en og give slip på alle sine hæmninger. Det er jo noget, som vi alle kan have brug for engang imellem.

Lige som aftenen i forvejen var det også en selvfølgelighed, at de enkelte personer skulle prøve at være med i både en gruppe på 2 og 3 personer, og at de alle fik lejlighed til at afprøve deres ”stempel”.

Det burde ikke være nødvendigt at sige, men endnu engang blev nattens stilhed afbrudt af Olegs og hans venners vilde udløsningsskrig, og hermed kunne vennerne alle gå til ro med fred i sindet, velvidende at de unge spejdere med al sandsynlighed havde observeret deres sexlege og havde taget ved lære.

Den næste dag blev spejderne delt op i grupper med 2 personer i hver, og dagens udfordring bestod i at gennemføre en række tovtrækningskonkurrencer.

tovtrraekningskonkurrence

(Billedet kan ikke aktiveres)

Her skulle hver sin gruppe trække i et tov i hver sin ende. Tovet var forsynet med en knude på midten, og denne knude blev placeret over et markeret sted på jorden.

Der blev også lagt en sten på hver sin side af det markerede punkt.

Disse sten blev placeret i en afstand på nøjagtig 3 meter fra det markerede punkt. I det øjeblik en gruppe blev trukket ind over grænsen på 3 meter, havde den konkurrerende gruppe vundet.

Igen var samarbejdet i den enkelte gruppe meget vigtigt. Når der virkelig skulle trækkes til i rebet, så skulle det ske i takt.

Oleg og hans venner kunne endnu engang konstatere med tilfredshed, at der ikke var noget galt med samarbejdet i de enkelte grupper. Det var den fysiske råstyrke, som udgjorde forskellen.

Derfor var tiden var også kommet til, at spejderne skulle gennemgå den ultimative prøve. Ved denne prøve skulle spejderne bevise, at de kunne fungere som stærke individuelle personligheder.

Det er selvfølgelig vigtigt, at kunne fungere i både små og større grupper, men lige så vigtigt er det, at man også kan holde ud at være i sit eget selskab.

Oleg og hans venner besluttede sig derfor for at udføre individuelle sexlege om aftenen som kunne vise spejderne den rigtige vej.

Ja, så kan man jo kun gisne om, hvordan Oleg og hans venner vil tilfredsstille dem selv rent seksuelt om aftenen.

Vi må vente med tålmod.

 

Hvorfor forstår statsminister Lars Løkke Rasmussen ikke de homoseksuelle?

statsminister

(Billedet kan ikke aktiveres)

Få mere at vide om statsminister Lars Løkke Rasmussen her:

Statsminister Lars Løkke Rasmussen forstår ikke de homoseksuelle.

Det giver han udtryk for i følgende citat:

”Jeg er ikke sat i verden for at stoppe en bestemt seksualitet ned i halsen på folk. Det er en privat sag … Jeg har svært ved helt inde i mit hjerte at forstå, hvad der får mænd til at tænde på mænd. Jeg er bare sådan opdraget, at man også skal have respekt for det, man ikke forstår. Danmark er frisindets land, og det skal vi værne om,” (august 2017).

Mon ikke den naturlige forklaring på Lars Løkke Rasmussens uforstående holdning er, at han ikke i sine første leveår har haft en “kærlig” far og/eller et familiemedlem/husven af mandligt køn, som har kunnet vise ham den sande vej til “lykken “, hvor man først skal passere en smal passage ved navn afføringskanalen. He. He.

   

Hvordan vil spejderne klare den praktiske øvelse med at lave ild med et ildbor, afsnit 8?

Nedenstående tekst er en del af en samlet beretning under kategorien: Oleg som homoseksuel spejderleder i U.S.A.

Gå tilbage til det forrige afsnit: 

Det var blevet aften.

Oleg og hans venner var ved at gøre sig klar til at udføre en ny sexleg og havde i den forbindelse delt sig op i 2 grupper, bestående af henholdsvis 3 og 4 personer.

De var selvfølgelig alle sammen helt nøgne og nu stillede de hver især op på en lige linje i hver gruppe, således de stod med ryggen til hinanden.

Legen bestod nu i, at de skulle ”befrugte” hinanden i afføringskanalen.

Personen, som stod forrest i den enkelte gruppe, havde selvfølgelig ikke nogen at befrugte, mens de andre skulle føre deres penis/stempel ind i afføringskanalen/forbrændingskamret på den person, som stod foran vedkommende.

Kunsten bestod så i at få ”stemplerne” til at arbejde i takt i hver gruppe, således de gik til bund på samme tid.

Kunsten var helt klart størst i gruppen med 4 personer, fordi der her var 3 ”stempler”, der skulle arbejde i takt, og det var derfor også her, at samarbejdet skulle fungere mest optimalt.

Nu var kunsten måske ikke så stor for Oleg og hans venner, fordi de kendte hinanden personligt og havde udført legen før, og det varede derfor heller ikke særligt længe, før de kunne skrige deres lykke ud, da de fik deres udløsning.

Da de alle havde fået lov til at bruge deres ”stempler” og dermed også fået en udløsning, gik de alle tilfredse i seng.

Den næste morgen ville Oleg og hans venner afprøve, om spejderne havde lært noget af de ”sexlektioner”, som de forhåbentlig alle havde fulgt med i fra deres udkigsposter aftenen i forvejen.

Spejderne fik besked på at dele sig op i grupper på henholdsvis 3 og 4 grupper.

ildbor-2

(Billedet kan ikke aktiveres)

Spejderne skulle nu lære at lave ild med et ildbor. Denne proces var selvfølgelig meget lettere, end da Oleg og hans venner efterlignede processen rent seksuelt.

Således var der kun en enkelt person, som skulle håndtere ildboret og snurre rundt med det. En anden person skulle holde fast på det fyrretræsbræt med hullet, som ildboret skulle arbejde i.

Alt afhængig af om der var 3 eller 4 personer i gruppen skulle de sidste personer sørge for, at der var letantændeligt materiale, som kunne tilføres, når det begyndte at ryge fra hullet i fyrretræsbrættet. Samtidig skulle der pustes let ned i det rygende hul for at få gang i gløderne.

Endnu engang beviste spejderne, at de var i stand til at samarbejde, selv om de kun var henholdsvis 3 og 4 personer i gruppen.

Det lykkes for dem alle at få lavet et bål.

Oleg og hans venner var henrykte. Deres lektioner lykkedes over alle forventninger, og de besluttede at lave en ny sexleg om aftenen, som havde til formål at lære spejderne at arbejde i grupper med henholdsvis 2 og 3 personer.

Vi ønsker selvfølgelig alle Oleg og hans venner til lykke med de gode resultater, og glæder os til at få at vide hvordan de nye sexlege skal udspille sig.

Gå videre til det næste afsnit:

 

 

Hvorfor er alle spejderne lige pludselig så samarbejdarbejdsvillige, 7. afsnit?

Nedenstående tekst er en del af en samlet beretning under kategorien: Oleg som homoseksuel spejderleder i U.S.A.

Gå tilbage til det forrige afsnit: 

Da Oleg og hans venner var færdige med deres seksuelle aktiviteter, lod de som om, at det var på tide at gå til ro.

De havde på forhånd besluttet sig for, at når lyset i deres egen lejr var blevet slukket, ville de vente en halv time, før de i samlet trop sneg sig ned til drengenes lejr. På den måde var de sikre på, at alle drengene var vendt tilbage til deres lejr, hvis de havde udspioneret dem.

Det blev et af deres mest bevægede øjeblikke i deres liv, da Oleg og hans venner omsider havde fundet nogle udkigsposter i forhold til drengenes lejr.

Her ventede dem et syn, som fik dem alle til at fælde en tåre. De 28 drenge havde delt sig ind i 4 grupper, og nu var de i færd med at gennemføre præcis den samme seksuelle øvelse, som Oleg og hans venner havde været igennem aftenen i forvejen.

spejderlejr

(Billedet kan ikke aktiveres)

Her kan du læse om en spejderleder, som kun fik en betinget dom for at dyrke sex med en spejderpige (september 2011).

Det berørte dem alle dybt, at alle drengene gjorde sig meget så meget umage med hensyn til de roller/opgaver, som de alle havde påtaget sig i forbindelse med den seksuelle leg.

Der var ingen tvivl om, at samtlige drenge var meget bevidste om nødvendigheden af, at de alle gjorde sig så meget umage som muligt, så de hver især kunne opnå den optimale seksuelle nydelse.

Nu var Oleg og hans venner ikke længere i tvivl om, hvad det vat for nogle omstændigheder, som havde forårsaget forvandlingen af drengene, og derfor var der længere nogen grund til at forblive på stedet.

De var dog alle enige om, at drengene havde meget at lære endnu.

Det var jo ikke nok, at drengene kunne samarbejde i grupper med syv personer,

Drengene skulle jo også gerne kunne arbejde i grupper med 3 eller 4 personer, samt i grupper på 2 personer.

Det vigtigste var imidlertid, at de også kunne holde ud at være alene med sig selv.

Oleg og hans venner besluttede sig derfor for at gennemføre en kaproningskonkurrence igen den næste dag og så trække sig tilbage til deres egen lejr, hvor de ville afprøve en ny sexleg, hvor de delte sig op i 2 grupper på henholdsvis 3 og 4 personer

Den efterfølgende dag ville de så lade drengene gennemføre en praktisk øvelse, som krævede, at drengene blev delt op i grupper på 3 og 4 personer.

Her ville de så holde godt øje med, om drengene havde lært noget af de seksuelle lege, som Oleg og hans venner havde afprøvet den foregående aften.

De var også alle enige om, at det kun var en fordel, hvis de højlydt gav udtryk for den seksuelle nydelse, som de følte, når de fik en udløsning.

På denne måde var de sikre på, at alle drengene ville komme snigende for at se, hvad de foretog sig.

Nu kan vi alle bare vente i spænding på at få at vide, hvad det er for nogle sexlege, som Oleg og hans venner vil afprøve om aftenen på den 3. dag, og hvordan disse lege skal udmønte sig i nogle praktiske øvelser, som drengene skal gennemføre den efterfølgende dag.

 

Vil en kaproningskonkurrence ændre på spejderdrengenes samarbejdsvilje, 6. afsnit?

Nedenstående tekst er en del af en samlet beretning under kategorien: Oleg som homoseksuel spejderleder i U.S.A.

Gå tilbage til det forrige afsnit:

En ny dag kunne begynde. Da Oleg og hans venner havde fået tøjet på og gjort sig klart, gik de ned i dalsænkningen, hvor drengenes lejr befandt sig.

Til deres overraskelse lå alle drengene stadig og sov, selv om de var blevet bedt om at gå tidligt i seng, så de kunne være udhvilede til den næste dag.

Heldigvis var drengene nemme at få ud af sengen. Det undrede dog Oleg og hans venner, at drengene virkede så underligt opstemte, som om en tung byrde var blevet fjernet fra deres skuldre.

Samtidig virkede det som om, at drengene var blevet mere sociale over for hinanden. Ja, det virkede nærmest som om, at drengene havde kendt hinanden hele livet og derfor også var helt trygge ved hinanden nu.

Oleg og hans venner forstod det ganske enkelt ikke og ville derfor også sikre sig, at det ikke var rent skuespil.

De besluttede sig derfor også for at tage drengene med på en lang og anstrengende spadseretur, hvor målet var at nå frem til en sø, hvor de alle skulle sejle i robåde. Så ville det jo vise sig, om drengene stadig var så socialt anlagte.

robaad

(Billedet kan ikke aktiveres)

 

Det blev en lang og slidsom tur. Oleg og hans venner blev stadig mere og mere forundrede.

På de strækninger, hvor terrænet var specielt vanskelig at forcere, var der enkelte af spejderne, som havde svært ved at følge med, men de andre spejdere var der med det samme for at hjælpe dem, så de kunne følge med den resterende del af gruppen.

Omsider nåede de frem til søen. Oleg fik låst op til bådehuset og bad spejderne om at bære 5 af robådene ned til søen, efter at de alle havde påført sig sikkerhedsveste.

Det drejede sig om robåde, hvor der var plads til 7 personer.

De 6 af personerne skulle ro, mens den 7. person skulle fungere som styrmand og sørge for at robevægelserne skete i takt, så båden kunne komme hurtigst muligt frem til målet.

Spejderne fik besked på at søsætte de 4 af bådene og placere sig i dem efter, at de havde udvalgt en styrmand.

Den 5. båd placerede Oleg og hans venner sig selv i, og Oleg indtog den naturlige plads som styrmand. Ved selv at placere sig i en båd kunne Oleg og vennerne således hurtigt gribe ind, hvis drengene kom op at slås, og en af dem faldt i vandet.

Da Oleg affyrede startpistolen, kunne kapløbet gå i gang. Oleg og hans venner betragtede det nærmest som en selvfølge, at det ville være helt umuligt at få spejderne til at ro i takt, men her tog de grundigt fejl.

Det virkede nærmest som om, at spejderne i de enkelte både aldrig havde lavet andet end at ro i takt, og styrmandens arbejde var derfor også begrænset til et minimum.

Da den første båd passerede mållinjen var det heller ikke manglende samarbejde i de både, der kom bagefter, som gjorde udslaget. Drengene i den vindende båd var simpelthen dem, som havde den største fysiske styrke.

Efter dysten var der blevet tid til en pause på en time.

Oleg og hans venner valgte at gå lidt afsides for at diskutere, hvad årsagen kunne være til drengenes forandrede adfærd.

Det var en gåde for dem alle, hvad der var sket, men så fik Oleg en tanke. Hvad nu hvis drengene havde hørt Mogensos og Gustavos dyriske skrig i forbindelse med deres sexleg og var kommet snigende for at se, hvad der var sket.

Det ville jo forklare drengenes ændrede adfærd. Drengene havde simpelthen indset, at de måtte affinde sig med de påvirkninger, som de var blevet udsat for i deres tidlige barndom, og som havde gjort dem til kommende anal-fabeter og så bare få det bedste ud af det lige som Oleg og hans venner.

Oleg og hans venner besluttede derfor at tage drengene med hjem til deres lejr, hvor de ville lave mad med dem og efterfølgende spise sammen med dem.

Herefter ville de gå tilbage til deres egen lejr, hvor de ville gentage den samme sexleg som aftenen før, blot med den undtagelse, at de alle bare skulle prøve at være “ildbor“.

Derefter ville de lade som om, at de alle gik i seng, men i virkeligheden snige sig ned til drengenes lejr for at se, hvad de eventuelt foretog sig.

Og sådan blev det.

Hvor er det spændende.

Hvad kan Oleg og hans venner forvente at få at se, når de sniger sig ned til drengenes lejr?

 Gå videre til det næste afsnit: 

 

   

Hvad er det for en homoseksuel sexleg, som Oleg har i tankerne, 5. afsnit?

Nedenstående tekst er en del af en samlet beretning under kategorien: Oleg som homoseksuel spejderleder i U.S.A.

Gå tilbage til det forrige afsnit:

Så var tidspunktet kommet, hvor Oleg skulle demonstrere den lille sexleg, som skulle afholde dem alle fra at forgribe sig på de unge fristende drengekroppe i dagtimerne.

Oleg tog alt tøjet af og bad de andre om at gøre det samme.

Så forklarede Oleg at de skulle lave ild med et ildbor. Det skulle bare foregå rent seksuelt. Det forstod de andre ikke, selv om de alle kendte til metoden.

ildbor-1

(Billedet kan ikke aktiveres)

Oleg bad derfor  Mogenso om at lægge sig ned med enden i vejret, fordi hans krop skulle fungere som et fyrretræsbræt, og hans afføringskanal skulle fungere som hullet i brættet.

Nu begyndte de 6 venner at forstå, og der kom liv i deres øjne. De følte alle, at de var kommet tilbage til de gode gamle spejderdage.

Gustavo blev bedt om at lægge sig ned på maven, hvorefter de 4 resterende venner skulle løfte Gustavos krop op, således hans krop var helt vandret.

Nu var tiden inde til, at ildboret skulle gøres klar til at blive ført ned i hullet. Gustavo arbejdede ihærdigt på at få gjort ildboret/penissen skudklar.

Det varede ikke længe, før Gustavo havde fået gjort sit ”våben” skudklar, og Oleg bad de 4 venner om at placere Gustavos krop på en sådan måde, at hans penis befandt sig lige over Mogensos afføringskanal, samtidig med Gustavos krop var placeret vinkelret på Mogensos krop.

Oleg opgave bestod så i at være styrmand. Han skulle sørge for, at Gustavos penis hele tiden befandt sig vinkelret på Mogensos afføringskanal, således den kunne føres helt til bunds.

Det var en krævende opgave at være styrmand. Således skulle penissen føres op og ned i ”hullet” uden den på noget tidspunkt forlod hullet.

Samtidig skulle ”bærerne” af Gustavos krop foruden at lave en lodret bevægelse med kroppen også dreje den 60 grader med uret og 60 grader den modsatte vej.

På denne måde opnåede man en seksuel stimulering af både afføringskanalen og penissen, som man ikke kunne opnå ved et almindeligt analt samleje.

Virkningen udeblev da heller ikke. På et tidspunkt lød der et skrig fra både Mogenso og Gustavo.

Det var skrig, som nærmest flænsede nattens stilhed i atomer.

Det var også skrig, som var en forløsning efter de frustrationer, som havde hobet sig op i løbet af dagen, fordi de ikke havde en mulighed for at vise drengespejderne den sande vej til lykken.

Skrigene var faktisk så gennemtrængende, at de andre venner var nødt til at tysse på Mogenso og Gustavo, fordi de var bange for, at de unge drengespejdere skulle vågne op og komme anstigende, og det ville jo blive pinligt for dem alle.

Nu da de alle havde forstået leget, var der kun tilbage at lade samtlige venner forsøge at være styrmand, fyrretræsbræt og ildbor, så de alle kunne få den optimale seksuelle nydelse ud af legen.

Det blev sent, før de alle kunne lægge sig til at sove, udmattede men lykkelige som aldrig før.

Vil den seksuelle opladning betyde, at de 7 venner bedre vil kunne klare morgendagens udfordringer?

Vi får se. Det bliver i hvert fald spændende.

Gå videre til det næste afsnit:

 

Vil Oleg og hans venner blive ansat som homoseksuelle spejderledere i USA, 4. afsnit?:

Nedenstående tekst er en del af en samlet beretning under kategorien: Oleg som homoseksuel spejderleder i U.S.A.

Gå tilbage til det forrige afsnit:

Endelig fik Oleg og de 6 andre jobansøgere besked. En dag dumpede der et brev ind af brevsprækkerne på deres respektive adresser.

Det var brevet, som skulle give dem vished om, om de var blevet godkendt til stillingerne.

Glæden var derfor heller ikke til at overse, da de hver især fandt ud af, at de alle var blevet godkendt og tilmed også fik ros, fordi de havde givet udtryk for i ansøgningen, at de kendte hinanden særdeles godt og ville samarbejde intensivt for at få projektet til at lykkes.

Så kom dagen, hvor de ankom til spejderlejren i U..S.A. Dagen forinden havde de haft et møde med den øverste spejderledelse.

Her fik de at vide, at de var de eneste ansøgere, som var blevet ansat, og en del af spejderne var blevet overført til andre spejderlejre et par dage forinden, således der kun var 28 spejdere tilbage i lejren.

Overførslen af spejderdrengene til andre lejre var ikke noget tilfælde. De tilbageværende spejdere var de drenge, som havde det sværest med at tilpasse sig i de miljøer, som de kom fra og derfor også krævede mest arbejde.

Spejderledelsen var dog ikke i tvivl om, at Oleg og hans venner var i stand til at klare opgaven med den viden og de kompetencer, som de hver især besad kombineret med, at de kendte hinanden særdeles godt.

Det var derfor også med fortrøstning, at Oleg og hans venner passerede lejrens indgang. Her stod 2 repræsentanter fra den lokale spejderledelse parat til at vise dem til rette.

Først fik de præsenteret deres hovedkvarter, som befandt sig lidt på afstand af spejderlejren, og så var tiden kommet til at blive præsenteret for den enkelte spejder.

homoseksuelle-spejdere

(Billedet kan ikke aktiveres)

Nu må homoseksuelle i USA godt være spejderledere (juli 2015). Læs her:

Oleg kunne hurtigt konstatere, at alle drengene var 15-16 år., og deres adfærd taget i betragtning ville han og hans venner få nok at se til.

Drengene var tydeligvis alle enspændere, som ikke brød sig specielt meget om hinanden og derfor heller ikke havde lyst til at samarbejde.

Oleg og hans venner besluttede sig derfor for at bruge resten af dagen til at lære den enkelte dreng at kende og dermed også finde ud af hvordan man bedst kunne hjælpe den enkelte.

Det blev psykisk hårdt for Oleg og hans venner at leve sig ind i de problemer og udfordringer, som den enkelte dreng skulle forholde sig til i det liv, som han nu kom fra.

Det var derfor også naturligt at lade drengene gå tidligt til ro den dag, således Oleg og hans venner fik tid til at slappe lidt af, før de selv gik til ro. Der var ingen tvivl om, at der ventede dem store udfordringer den næste dag.

Hvordan vil Oleg og hans venner slappe af resten af dagen?

Olegs venner er selvfølgelig meget spændte på at få at vide af Oleg, hvordan de skal stimulere hinanden seksuelt efter dagens strabadser, således de ikke forgriber sig på de unge drenge i de følgende dage.

Gå videre til det næste afsnit:

Sådan bør du ikke fri som homoseksuel:

Nedenstående tekst hører ind under kategorien: Vittigheder om homoseksualitet.

Hvorfor knæler en homoseksuel mand aldrig ned foran sin udkårne, når han skal fri?

Svaret er:

Det er selvfølgelig fordi, at den udkårne med det samme vil trække sine bukser og underbukser ned.

homoseksuelt-frieri

(Billedet kan ikke aktiveres)

Man skal være forsigtig med at fri til sin udkårne som homoseksuel politibetjent (juli 2017). Læs her:

Oralsex kan føre til “supergonoré” (juli 2017). Læs her:

   

En kærlighedserklæring fra en homoseksuel mand:

Nedenstående tekst hører ind under kategorien: Vittigheder om homoseksualitet.

En kærlighedserklæring fra en homoseksuel mand til sin udkårne:

“Jeg elsker dig af hele min røv.”

“Ja, jeg ved godt, at jeg burde sige af hele mit hjerte, men min røv er bare meget større.”

stor-roev

(Billedet kan ikke aktiveres) 

Mænd med disse navne er helt vilde med analsex (juli 2017). Læs her:

“Kært barn har mange navne”:

Nedenstående tekst hører ind umder kategorien: Vittigheder om homoseksualitet.

Hvilket kælenavn har nordjyderne givet de homoseksuelle på Grønland?

Svaret er:

På vendelbomål/nordjysk: Akasut/A-ka-sut.

På rigsdansk: “Jeg kan sutte.”

brunbjoerne

(Billedet kan ikke aktiveres)

Her kan du læse om brunbjørne af samme køn, som også dyrker oralsex (juni 2014).